Visa allt om Christer Bernving Måleri & Bygg AB
Visa allt om Christer Bernving Måleri & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 579 509 493 505 706 564 445 344 422 381
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 -48 23 -41 9 35 -45 -23 -52 -14
Resultat efter finansnetto 16 -48 23 -41 9 35 -45 -23 -52 -16
Årets resultat 16 -48 23 -41 9 35 -45 -23 -52 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 9 17 26 13 25
Omsättningstillgångar 122 81 138 102 153 129 125 133 98 128
Tillgångar 122 81 138 102 157 138 142 159 111 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 10 59 36 76 68 32 77 25 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
Kortfristiga skulder 95 70 80 66 81 71 109 67 85 61
Skulder och eget kapital 122 81 138 102 157 138 142 159 111 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 155 195 99 222 193 160 139 72 55 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 69 23 65 65 50 44 23 18 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 579 509 493 505 706 564 445 344 422 381
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 579 509 493 505 706 564 445 344 422 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 204 264 122 287 259 210 183 95 73 -
Rörelseresultat, EBITDA 16 -48 23 -37 13 44 -36 -14 -40 20
Nettoomsättningförändring 13,75% 3,25% -2,38% -28,47% 25,18% 26,74% 29,36% -18,48% 10,76% -%
Du Pont-modellen 13,11% -59,26% 16,67% -40,20% 5,73% 25,36% -31,69% -14,47% -46,85% -9,15%
Vinstmarginal 2,76% -9,43% 4,67% -8,12% 1,27% 6,21% -10,11% -6,69% -12,32% -3,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 72,08% 62,61% 100,00% 100,00% 55,52% 43,13% 37,27%
Rörelsekapital/omsättning 4,66% 2,16% 11,76% 7,13% 10,20% 10,28% 3,60% 19,19% 3,08% 17,59%
Soliditet 22,13% 12,35% 42,75% 35,29% 48,41% 49,28% 22,54% 48,43% 22,52% 50,33%
Kassalikviditet 128,42% 115,71% 172,50% 154,55% 188,89% 181,69% 114,68% 198,51% 115,29% 209,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...