Visa allt om Christer Bernving Måleri & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 509 493 505 706 564 445 344 422 381 427
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -48 23 -41 9 35 -45 -23 -52 -14 -160
Resultat efter finansnetto -48 23 -41 9 35 -45 -23 -52 -16 -162
Årets resultat -48 23 -41 9 35 -45 -23 -52 -16 -162
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 9 17 26 13 25 38
Omsättningstillgångar 81 138 102 153 129 125 133 98 128 71
Tillgångar 81 138 102 157 138 142 159 111 153 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 59 36 76 68 32 77 25 77 -57
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 14 0 14 93
Kortfristiga skulder 70 80 66 81 71 109 67 85 61 73
Skulder och eget kapital 81 138 102 157 138 142 159 111 153 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 195 99 222 193 160 139 72 55 0 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 69 23 65 65 50 44 23 18 0 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 509 493 505 706 564 445 344 422 381 427
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 509 493 505 706 564 445 344 422 - 427
Personalkostnader per anställd (tkr) 264 122 287 259 210 183 95 73 - 46
Rörelseresultat, EBITDA -48 23 -37 13 44 -36 -14 -40 20 -144
Nettoomsättningförändring 3,25% -2,38% -28,47% 25,18% 26,74% 29,36% -18,48% 10,76% -10,77% -%
Du Pont-modellen -59,26% 16,67% -40,20% 5,73% 25,36% -31,69% -14,47% -46,85% -9,15% -146,79%
Vinstmarginal -9,43% 4,67% -8,12% 1,27% 6,21% -10,11% -6,69% -12,32% -3,67% -37,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 72,08% 62,61% 100,00% 100,00% 55,52% 43,13% 37,27% 6,56%
Rörelsekapital/omsättning 2,16% 11,76% 7,13% 10,20% 10,28% 3,60% 19,19% 3,08% 17,59% -0,47%
Soliditet 12,35% 42,75% 35,29% 48,41% 49,28% 22,54% 48,43% 22,52% 50,33% -52,29%
Kassalikviditet 115,71% 172,50% 154,55% 188,89% 181,69% 114,68% 198,51% 115,29% 209,84% 97,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...