Visa allt om Kollo Aktiebolag
Visa allt om Kollo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 566 30 805 25 920 29 302 37 332 37 311 32 191 27 636 30 191 25 457
Övrig omsättning - 5 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 222 5 892 2 837 3 270 6 885 7 434 5 787 454 3 656 2 579
Resultat efter finansnetto 5 232 5 895 2 842 3 307 7 004 7 459 5 802 454 3 655 2 152
Årets resultat 4 049 5 243 2 195 1 740 5 135 7 928 3 933 404 2 135 1 268
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 241 254 350 501 213 318 455 596 834 558
Omsättningstillgångar 11 151 12 048 10 242 9 827 13 128 15 127 14 101 9 372 9 883 10 352
Tillgångar 11 392 12 302 10 593 10 328 13 341 15 445 14 556 9 968 10 716 10 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 835 5 786 3 693 2 248 5 658 8 422 4 444 1 111 2 707 2 172
Obeskattade reserver 0 0 873 876 0 0 3 375 2 980 3 183 2 596
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 600 1 200 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 558 6 516 5 427 6 004 7 683 7 022 6 736 5 877 4 826 6 142
Skulder och eget kapital 11 392 12 302 10 593 10 328 13 341 15 445 14 556 9 968 10 716 10 910
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 145 1 197 1 162 1 250 2 405 2 007 2 126 1 989 2 161 1 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 231 8 000 7 348 7 563 7 130 7 136 6 779 6 038 6 635 5 046
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 779 3 689 3 436 3 410 3 532 3 411 3 031 2 799 3 088 2 339
Utdelning till aktieägare 2 000 2 500 1 050 750 5 150 5 500 3 000 0 2 000 1 600
Omsättning 29 566 30 810 25 920 29 302 37 332 37 311 32 191 27 636 30 191 25 457
Nyckeltal
Antal anställda 18 17 16 18 18 17 16 15 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 643 1 812 1 620 1 628 2 074 2 195 2 012 1 842 1 887 1 697
Personalkostnader per anställd (tkr) 768 793 758 717 768 773 778 745 769 623
Rörelseresultat, EBITDA 5 378 6 032 2 987 3 484 7 083 7 655 6 040 742 3 946 2 821
Nettoomsättningförändring -4,02% 18,85% -11,54% -21,51% 0,06% 15,91% 16,48% -8,46% 18,60% -%
Du Pont-modellen 46,06% 48,02% 27,09% 32,16% 52,51% 48,31% 39,87% 4,57% 35,13% 24,01%
Vinstmarginal 17,75% 19,18% 11,07% 11,34% 18,77% 20,00% 18,03% 1,65% 12,47% 10,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,53% 17,96% 18,58% 13,05% 14,59% 21,72% 22,88% 12,65% 16,75% 16,54%
Soliditet 42,44% 47,03% 41,29% 28,02% 42,41% 54,53% 47,62% 32,67% 46,65% 37,04%
Kassalikviditet 170,04% 184,90% 188,72% 163,67% 170,87% 215,42% 209,34% 159,47% 204,79% 168,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...