Visa allt om J Kullberg AB
Visa allt om J Kullberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 585 1 544 1 648 1 661 2 212 2 590 2 463 1 288
Övrig omsättning - - 266 - - 13 - 525 - 14
Rörelseresultat (EBIT) -19 -30 254 -14 125 95 280 931 362 64
Resultat efter finansnetto -20 -24 332 0 126 86 251 889 360 67
Årets resultat 144 156 537 117 65 118 175 205 39 27
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 49 566 791 1 024 1 254 1 337 1 575 151
Omsättningstillgångar 276 497 1 810 1 345 1 370 1 249 1 124 1 164 1 095 525
Tillgångar 276 497 1 860 1 911 2 162 2 273 2 378 2 501 2 670 676
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 279 1 308 771 717 714 596 469 267 253
Obeskattade reserver 0 204 431 770 930 895 973 967 366 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 12 150 300 450 600 750 214
Kortfristiga skulder 14 14 121 357 365 363 359 463 1 289 147
Skulder och eget kapital 276 497 1 860 1 911 2 162 2 273 2 378 2 501 2 670 676
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 379 368 333 359 336 339 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 2 166 - 0 0 0 0 0 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 3 95 180 128 165 173 167 48 157
Utdelning till aktieägare 144 160 1 185 0 63 63 0 50 0 25
Omsättning 0 0 851 1 544 1 648 1 674 2 212 3 115 2 463 1 302
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 585 1 544 1 648 1 661 2 212 2 590 2 463 1 288
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 267 569 558 506 540 511 511 509
Rörelseresultat, EBITDA -19 -30 254 213 353 323 508 1 169 600 95
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -62,11% -6,31% -0,78% -24,91% -14,59% 5,16% 91,23% -%
Du Pont-modellen -% -% 18,01% 0,47% 6,85% 4,66% 11,82% 37,82% 13,78% 10,21%
Vinstmarginal -% -% 57,26% 0,58% 8,98% 6,38% 12,70% 36,53% 14,94% 5,36%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 288,72% 63,99% 60,98% 53,34% 34,58% 27,07% -7,88% 29,35%
Soliditet 94,93% 88,15% 88,40% 70,04% 64,87% 60,43% 55,22% 46,59% 19,87% 44,03%
Kassalikviditet 1 971,43% 3 550,00% 1 495,87% 376,75% 375,34% 344,08% 313,09% 251,40% 84,95% 357,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...