Visa allt om J Kempe Audiodesign Aktiebolag
Visa allt om J Kempe Audiodesign Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 146 158 195 183 199 228 270 239 408 95
Övrig omsättning 2 - - 4 - 2 - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 13 1 -5 6 -15 -4 -29 22 51 63
Resultat efter finansnetto 8 -5 -11 1 -20 -8 -34 16 47 58
Årets resultat 8 -5 -11 1 -20 -8 -34 11 41 58
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 65 81 81 99 108 126 130 147 113
Omsättningstillgångar 7 9 10 15 18 22 9 75 25 5
Tillgångar 80 74 90 96 117 129 135 204 172 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 30 34 45 45 65 74 127 116 76
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 17 29 26 38 29 35 0 17 19
Kortfristiga skulder 20 27 26 25 35 36 26 77 39 24
Skulder och eget kapital 80 74 90 96 117 129 135 204 172 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 117 152 105 153 6
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 56 79 115 100 108 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 25 31 31 34 37 48 34 46 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 148 158 195 187 199 230 270 239 408 113
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 146 158 195 183 199 228 270 239 408 95
Personalkostnader per anställd (tkr) 90 107 146 129 142 165 235 156 248 7
Rörelseresultat, EBITDA 28 19 7 23 2 17 -8 42 68 75
Nettoomsättningförändring -7,59% -18,97% 6,56% -8,04% -12,72% -15,56% 12,97% -41,42% 329,47% -%
Du Pont-modellen 16,25% 1,35% -5,56% 6,25% -12,82% -3,10% -21,48% 10,78% 29,65% 53,39%
Vinstmarginal 8,90% 0,63% -2,56% 3,28% -7,54% -1,75% -10,74% 9,21% 12,50% 66,32%
Bruttovinstmarginal 99,32% 100,00% 96,41% 97,81% 94,97% 97,81% 98,89% 96,65% 95,10% 92,63%
Rörelsekapital/omsättning -8,90% -11,39% -8,21% -5,46% -8,54% -6,14% -6,30% -0,84% -3,43% -20,00%
Soliditet 47,50% 40,54% 37,78% 46,88% 38,46% 50,39% 54,81% 62,25% 67,44% 64,41%
Kassalikviditet 20,00% 22,22% 26,92% 48,00% 40,00% 50,00% 34,62% 97,40% 64,10% 20,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...