Visa allt om Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB
Visa allt om Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 995 2 457 4 524 5 139 6 385 5 516 6 078 5 621 4 356 5 365
Övrig omsättning - - - - - - - - 131 -
Rörelseresultat (EBIT) 147 -74 110 87 173 20 87 683 -150 218
Resultat efter finansnetto 151 -70 113 104 176 22 91 676 -147 221
Årets resultat 125 -70 75 63 115 12 194 305 2 85
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 209 309 638 893 452 350
Omsättningstillgångar 487 516 902 1 123 1 152 999 675 614 440 718
Tillgångar 487 516 902 1 123 1 361 1 308 1 313 1 507 892 1 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 226 296 364 428 433 548 474 261 353
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 13 217 0 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 236 289 606 759 932 875 752 816 631 547
Skulder och eget kapital 487 516 902 1 123 1 361 1 308 1 313 1 507 892 1 068
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 820 520 804 620 608 551
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 141 246 604 821 217 253 20 0 181 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 261 358 658 708 740 655 637 453 419 450
Utdelning till aktieägare 100 100 0 143 127 120 127 120 0 0
Omsättning 1 995 2 457 4 524 5 139 6 385 5 516 6 078 5 621 4 487 5 365
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 3 3 3 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 995 2 457 2 262 1 713 2 128 1 839 2 026 2 811 1 452 1 341
Personalkostnader per anställd (tkr) 404 606 637 515 604 500 499 538 406 343
Rörelseresultat, EBITDA 147 -74 110 90 181 26 377 966 -1 374
Nettoomsättningförändring -18,80% -45,69% -11,97% -19,51% 15,75% -9,25% 8,13% 29,04% -18,81% -%
Du Pont-modellen 31,01% -13,37% 12,53% 9,26% 13,08% 1,76% 6,85% 45,39% -16,03% 20,79%
Vinstmarginal 7,57% -2,81% 2,50% 2,02% 2,79% 0,42% 1,48% 12,17% -3,28% 4,14%
Bruttovinstmarginal 65,41% 66,06% 54,11% 52,62% 50,10% 47,32% 53,62% 54,10% 49,63% 56,42%
Rörelsekapital/omsättning 12,58% 9,24% 6,54% 7,08% 3,45% 2,25% -1,27% -3,59% -4,38% 3,19%
Soliditet 51,75% 43,80% 32,82% 32,41% 31,45% 33,10% 42,45% 41,82% 29,26% 44,45%
Kassalikviditet 206,36% 178,55% 148,84% 147,96% 123,61% 114,17% 89,76% 75,25% 65,93% 126,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...