Visa allt om Peter Svensson Plåtslageri i Mellerud AB
Visa allt om Peter Svensson Plåtslageri i Mellerud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 623 3 879 4 862 4 282 4 535 3 673 3 164 3 207 2 760 2 901
Övrig omsättning - - - - - 45 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 551 -166 295 18 229 271 272 69 77 429
Resultat efter finansnetto 531 -186 267 3 211 260 181 49 48 397
Årets resultat 280 -49 159 33 157 127 91 67 41 214
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 208 141 45 80 116 91 69 43 55
Omsättningstillgångar 1 848 1 379 1 569 1 409 1 262 968 991 998 1 131 1 217
Tillgångar 2 001 1 587 1 710 1 454 1 342 1 084 1 081 1 067 1 175 1 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 108 828 927 769 785 628 601 509 442 401
Obeskattade reserver 210 60 197 137 183 188 109 58 108 124
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 247 284 0 22 0 12 30 204 68 292
Kortfristiga skulder 435 415 585 526 373 256 341 296 556 453
Skulder och eget kapital 2 001 1 587 1 710 1 454 1 342 1 084 1 081 1 067 1 175 1 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 226 179 77 62 30 51
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 318 1 573 1 692 1 509 1 036 705 771 831 611 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 553 558 531 480 423 355 292 273 221 228
Utdelning till aktieägare 50 0 50 0 50 0 0 0 0 0
Omsättning 4 623 3 879 4 862 4 282 4 535 3 718 3 170 3 207 2 760 2 901
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 4 4 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 771 776 972 856 1 134 918 791 802 920 725
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 428 453 399 441 359 290 294 290 271
Rörelseresultat, EBITDA 607 -111 318 53 266 300 301 95 108 459
Nettoomsättningförändring 19,18% -20,22% 13,55% -5,58% 23,47% 16,09% -1,34% 16,20% -4,86% -%
Du Pont-modellen 27,59% -10,46% 17,31% 1,24% 17,06% 25,09% 25,16% 6,47% 6,55% 33,73%
Vinstmarginal 11,94% -4,28% 6,09% 0,42% 5,05% 7,41% 8,60% 2,15% 2,79% 14,79%
Bruttovinstmarginal 69,39% 74,37% 69,19% 66,28% 62,82% 63,57% 64,29% 58,84% 56,09% 71,18%
Rörelsekapital/omsättning 30,56% 24,85% 20,24% 20,62% 19,60% 19,38% 20,54% 21,89% 20,83% 26,34%
Soliditet 63,56% 55,12% 63,20% 59,83% 68,54% 70,72% 63,03% 51,62% 44,23% 38,54%
Kassalikviditet 272,18% 192,53% 204,27% 185,17% 222,25% 199,22% 165,98% 174,66% 116,55% 129,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...