Visa allt om Städservice ATH Berbeis AB
Visa allt om Städservice ATH Berbeis AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 570 2 916 3 118 3 059 2 826 2 157 1 669 1 865 2 258 2 191
Övrig omsättning - - - - - - - 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 32 43 278 174 12 133 -177 218 -16 31
Resultat efter finansnetto 32 43 280 173 13 132 -176 219 -15 32
Årets resultat 22 65 213 89 8 126 -120 115 -15 30
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 12 23 27 52 55 43 64 49 93
Omsättningstillgångar 461 563 971 715 362 552 500 485 404 536
Tillgångar 465 575 994 742 414 607 543 549 453 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 222 357 264 235 348 236 356 241 325
Obeskattade reserver 0 0 47 47 0 0 0 57 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 321 353 590 431 179 259 306 136 212 304
Skulder och eget kapital 465 575 994 742 414 607 543 549 453 629
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 267 507 429 538 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 990 1 137 1 108 1 224 1 076 301 247 236 370 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 327 296 282 334 291 147 230 220 260 270
Utdelning till aktieägare 0 100 200 120 60 120 15 90 0 69
Omsättning 2 570 2 916 3 118 3 059 2 826 2 157 1 669 1 869 2 258 2 191
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 6 6 6 5 5 5 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 428 486 520 510 471 431 334 373 282 438
Personalkostnader per anställd (tkr) 221 244 234 263 232 145 198 178 147 240
Rörelseresultat, EBITDA 40 54 282 199 37 156 -156 254 48 96
Nettoomsättningförändring -11,87% -6,48% 1,93% 8,24% 31,02% 29,24% -10,51% -17,40% 3,06% -%
Du Pont-modellen 6,88% 7,65% 28,17% 23,45% 3,14% 21,91% -32,41% 40,07% -3,31% 5,09%
Vinstmarginal 1,25% 1,51% 8,98% 5,69% 0,46% 6,17% -10,55% 11,80% -0,66% 1,46%
Bruttovinstmarginal 72,72% 72,22% 76,30% 75,12% 73,92% 72,37% 79,45% 81,39% 75,55% 80,69%
Rörelsekapital/omsättning 5,45% 7,20% 12,22% 9,28% 6,48% 13,58% 11,62% 18,71% 8,50% 10,59%
Soliditet 30,97% 38,61% 39,60% 40,25% 56,76% 57,33% 43,46% 72,32% 53,20% 51,67%
Kassalikviditet 143,61% 159,49% 164,58% 165,89% 202,23% 213,13% 163,40% 356,62% 190,57% 176,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...