Visa allt om Elcenter JK i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 10 264 5 525 3 762 1 107 1 469 1 409 777 6 073 3 018 6 103
Övrig omsättning 38 - 71 510 276 250 270 18 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 682 586 347 179 24 567 222 654 1 373 1 635
Resultat efter finansnetto 1 679 586 348 182 24 567 224 678 1 445 2 005
Årets resultat 1 360 454 396 384 154 431 130 332 815 1 066
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 181 46 59 29 16 19 81 1 940 1 369 241
Omsättningstillgångar 4 129 3 300 2 457 4 201 4 216 4 863 3 794 3 315 3 758 3 504
Tillgångar 4 310 3 346 2 516 4 230 4 231 4 882 3 875 5 255 5 127 3 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 248 888 1 434 3 038 2 654 2 500 2 069 3 439 3 107 2 292
Obeskattade reserver 728 803 806 999 1 343 1 542 1 572 1 550 1 367 1 050
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 334 1 655 277 193 235 841 234 266 653 403
Skulder och eget kapital 4 310 3 346 2 516 4 230 4 231 4 882 3 875 5 255 5 127 3 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 72 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 779 1 453 916 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 738 458 320 23 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 000 0 1 000 2 000 0 0 0 1 500 0 0
Omsättning 10 302 5 525 3 833 1 617 1 745 1 659 1 047 6 091 3 021 6 103
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 053 1 381 1 254 1 107 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 485 412 95 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 704 600 355 209 28 629 294 734 1 375 1 804
Nettoomsättningförändring 85,77% 46,86% 239,84% -24,64% 4,26% 81,34% -87,21% 101,23% -50,55% -%
Du Pont-modellen 39,05% 17,51% 13,83% 4,30% 0,57% 11,63% 5,78% 13,07% 28,30% 53,72%
Vinstmarginal 16,40% 10,61% 9,25% 16,44% 1,63% 40,31% 28,83% 11,31% 48,08% 32,97%
Bruttovinstmarginal 47,87% 55,91% 48,14% -0,27% 3,81% 55,86% 72,33% 31,78% 82,41% 50,34%
Rörelsekapital/omsättning 27,23% 29,77% 57,95% 362,06% 271,00% 285,45% 458,17% 50,21% 102,88% 50,81%
Soliditet 65,33% 45,26% 80,61% 89,23% 86,12% 74,49% 82,60% 86,68% 79,80% 81,39%
Kassalikviditet 309,52% 199,40% 887,00% 2 176,68% 1 794,04% 578,24% 1 621,37% 1 246,24% 575,50% 869,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...