Visa allt om Elcenter JK i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Elcenter JK i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 16 037 10 264 5 525 3 762 1 107 1 469 1 409 777 6 073 3 018
Övrig omsättning 68 38 - 71 510 276 250 270 18 3
Rörelseresultat (EBIT) 2 956 1 682 586 347 179 24 567 222 654 1 373
Resultat efter finansnetto 2 957 1 679 586 348 182 24 567 224 678 1 445
Årets resultat 1 833 1 360 454 396 384 154 431 130 332 815
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 696 181 46 59 29 16 19 81 1 940 1 369
Omsättningstillgångar 5 624 4 129 3 300 2 457 4 201 4 216 4 863 3 794 3 315 3 758
Tillgångar 6 320 4 310 3 346 2 516 4 230 4 231 4 882 3 875 5 255 5 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 081 2 248 888 1 434 3 038 2 654 2 500 2 069 3 439 3 107
Obeskattade reserver 1 326 728 803 806 999 1 343 1 542 1 572 1 550 1 367
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 913 1 334 1 655 277 193 235 841 234 266 653
Skulder och eget kapital 6 320 4 310 3 346 2 516 4 230 4 231 4 882 3 875 5 255 5 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 72 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 784 1 779 1 453 916 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 065 738 458 320 23 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 1 000 2 000 0 0 0 1 500 0
Omsättning 16 105 10 302 5 525 3 833 1 617 1 745 1 659 1 047 6 091 3 021
Nyckeltal
Antal anställda 7 5 4 3 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 291 2 053 1 381 1 254 1 107 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 493 485 412 95 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 985 1 704 600 355 209 28 629 294 734 1 375
Nettoomsättningförändring 56,25% 85,77% 46,86% 239,84% -24,64% 4,26% 81,34% -87,21% 101,23% -%
Du Pont-modellen 46,77% 39,05% 17,51% 13,83% 4,30% 0,57% 11,63% 5,78% 13,07% 28,30%
Vinstmarginal 18,43% 16,40% 10,61% 9,25% 16,44% 1,63% 40,31% 28,83% 11,31% 48,08%
Bruttovinstmarginal 52,25% 47,87% 55,91% 48,14% -0,27% 3,81% 55,86% 72,33% 31,78% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 16,90% 27,23% 29,77% 57,95% 362,06% 271,00% 285,45% 458,17% 50,21% 102,88%
Soliditet 49,29% 65,33% 45,26% 80,61% 89,23% 86,12% 74,49% 82,60% 86,68% 79,80%
Kassalikviditet 193,07% 309,52% 199,40% 887,00% 2 176,68% 1 794,04% 578,24% 1 621,37% 1 246,24% 575,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...