Visa allt om Kuggens Livs AB
Visa allt om Kuggens Livs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 1 1 481 3 515 4 074 4 101 4 199 4 189 3 949
Övrig omsättning - - - 1 031 72 48 50 49 45 50
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -32 708 -314 -207 -250 -241 -254 0
Resultat efter finansnetto 0 0 -32 670 -354 -238 -277 -286 -300 -32
Årets resultat 0 0 -32 670 -354 -238 -277 -286 -300 -32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 615 633 653 677 706 744
Omsättningstillgångar 106 106 114 581 182 340 500 475 561 599
Tillgångar 106 106 114 581 797 973 1 153 1 151 1 267 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 106 106 487 -183 -125 113 113 131 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 575 716 633 680 805 866
Kortfristiga skulder 0 0 8 94 406 382 407 359 331 346
Skulder och eget kapital 106 106 114 581 797 973 1 153 1 151 1 267 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 208 208 208 208 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 39 617 522 522 589 623 476
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 17 183 246 246 262 273 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 1 2 512 3 587 4 122 4 151 4 248 4 234 3 999
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 4 4 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 481 879 1 019 1 025 1 050 838 987
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 13 123 155 173 165 147 139
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -32 708 -297 -187 -226 -211 -217 49
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,93% -57,87% -13,72% -0,66% -2,33% 0,24% 6,08% -%
Du Pont-modellen -% -% -28,07% 121,86% -39,40% -21,27% -21,68% -20,85% -20,05% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -3 200,00% 47,81% -8,93% -5,08% -6,10% -5,72% -6,06% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -200,00% 7,83% 12,15% 18,78% 18,68% 19,27% 20,15% 23,04%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 10 600,00% 32,88% -6,37% -1,03% 2,27% 2,76% 5,49% 6,41%
Soliditet 100,00% 100,00% 92,98% 83,82% -22,96% -12,85% 9,80% 9,82% 10,34% 9,75%
Kassalikviditet -% -% 1 425,00% 618,09% 20,69% 15,71% 25,06% 20,89% 36,86% 52,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...