Visa allt om Nenorecic AB
Visa allt om Nenorecic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Resultat efter finansnetto 1 225 0 150 690 300 353 230 180 100 -1
Årets resultat 1 225 0 150 690 300 353 230 180 100 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Omsättningstillgångar 1 630 205 355 658 268 321 198 148 68 1
Tillgångar 1 630 405 555 858 468 521 398 348 268 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 328 103 253 848 458 511 388 338 258 157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 302 302 302 10 10 10 10 10 10 44
Skulder och eget kapital 1 630 405 555 858 468 521 398 348 268 201
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 225 0 150 745 300 353 230 180 100 0
Omsättning 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 0,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 0,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -970,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 81,47% 25,43% 45,59% 98,83% 97,86% 98,08% 97,49% 97,13% 96,27% 78,11%
Kassalikviditet 539,74% 67,88% 117,55% 6 580,00% 2 680,00% 3 210,00% 1 980,00% 1 480,00% 680,00% 2,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...