Visa allt om Straffrättskonsult i Varberg AB
Visa allt om Straffrättskonsult i Varberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 178 290 365 462 368 206 342 355 368 326
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 111 224 224 345 284 133 260 274 267 240
Resultat efter finansnetto 113 228 234 372 288 134 717 -91 320 287
Årets resultat 87 162 182 208 212 96 637 -180 227 207
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 5 7 10 12 0
Omsättningstillgångar 1 945 2 066 2 041 2 022 1 845 1 692 1 727 1 192 1 447 1 378
Tillgångar 1 945 2 066 2 041 2 022 1 847 1 697 1 734 1 202 1 460 1 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 800 1 862 1 850 1 818 1 735 1 647 1 676 1 139 1 409 1 272
Obeskattade reserver 90 90 90 90 0 0 0 0 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 113 101 114 112 49 58 62 47 106
Skulder och eget kapital 1 945 2 066 2 041 2 022 1 847 1 697 1 734 1 202 1 460 1 378
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 28 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 20 0 28 33 32 32 36 34 36 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 9 6 8 8 8 9 10 9 8
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 125 125 125 100 90 90
Omsättning 178 290 365 462 368 206 342 355 368 327
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 178 290 365 462 368 206 342 355 368 326
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 39 38 44 42 40 47 51 59 49
Rörelseresultat, EBITDA 111 224 224 347 287 136 263 277 267 247
Nettoomsättningförändring -38,62% -20,55% -21,00% 25,54% 78,64% -39,77% -3,66% -3,53% 12,88% -%
Du Pont-modellen 5,81% 11,04% 11,46% 18,40% 15,81% 8,37% 41,98% 27,70% 22,26% 20,83%
Vinstmarginal 63,48% 78,62% 64,11% 80,52% 79,35% 68,93% 212,87% 93,80% 88,32% 88,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 061,80% 673,45% 531,51% 412,99% 470,92% 797,57% 488,01% 318,31% 380,43% 390,18%
Soliditet 96,15% 93,52% 94,08% 93,19% 93,94% 97,05% 96,66% 94,76% 96,70% 92,31%
Kassalikviditet 3 536,36% 1 828,32% 2 020,79% 1 773,68% 1 647,32% 3 453,06% 2 977,59% 1 922,58% 3 078,72% 1 300,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...