Visa allt om BE Miljöledning AB
Visa allt om BE Miljöledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 577 1 262 1 130 972 1 059 1 071 871 910 1 473 1 300
Övrig omsättning - 6 1 6 - 9 - 9 - -
Rörelseresultat (EBIT) 53 664 336 193 175 137 173 143 94 20
Resultat efter finansnetto 51 665 338 199 180 138 173 162 100 21
Årets resultat 101 334 184 146 131 101 128 114 98 13
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 80 0 0 4 9 14 191 210
Omsättningstillgångar 805 1 010 787 772 493 492 696 695 720 789
Tillgångar 805 1 010 867 772 493 497 705 709 910 1 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 493 309 275 260 249 278 270 256 258
Obeskattade reserver 173 255 100 0 0 0 0 0 0 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49
Kortfristiga skulder 189 262 458 497 233 248 427 439 654 653
Skulder och eget kapital 805 1 010 867 772 493 497 705 709 910 1 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 477 286 308 759 635
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 165 292 404 485 430 20 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 65 102 139 51 171 195 143 166 303 228
Utdelning till aktieägare 140 150 150 150 130 120 130 120 100 100
Omsättning 577 1 268 1 131 978 1 059 1 080 871 919 1 473 1 300
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 577 1 262 1 130 972 1 059 1 071 871 910 1 473 1 300
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 406 554 543 602 665 437 479 1 063 933
Rörelseresultat, EBITDA 53 664 345 193 179 141 179 150 136 61
Nettoomsättningförändring -54,28% 11,68% 16,26% -8,22% -1,12% 22,96% -4,29% -38,22% 13,31% -%
Du Pont-modellen 6,71% 65,84% 39,22% 25,91% 36,71% 27,77% 24,96% 22,85% 11,65% 2,20%
Vinstmarginal 9,36% 52,69% 30,09% 20,58% 17,09% 12,89% 20,21% 17,80% 7,20% 1,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 106,76% 59,27% 29,12% 28,29% 24,55% 22,78% 30,88% 28,13% 4,48% 10,46%
Soliditet 71,92% 68,50% 44,64% 35,62% 52,74% 50,10% 39,43% 38,08% 28,13% 28,68%
Kassalikviditet 425,93% 385,50% 171,83% 155,33% 211,59% 198,39% 163,00% 158,31% 110,09% 120,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...