Visa allt om BE Miljöledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 262 1 130 972 1 059 1 071 871 910 1 473 1 300 1 140
Övrig omsättning 6 1 6 - 9 - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 664 336 193 175 137 173 143 94 20 90
Resultat efter finansnetto 665 338 199 180 138 173 162 100 21 90
Årets resultat 334 184 146 131 101 128 114 98 13 61
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 80 0 0 4 9 14 191 210 91
Omsättningstillgångar 1 010 787 772 493 492 696 695 720 789 826
Tillgångar 1 010 867 772 493 497 705 709 910 1 000 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 309 275 260 249 278 270 256 258 309
Obeskattade reserver 255 100 0 0 0 0 0 0 40 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 49 0
Kortfristiga skulder 262 458 497 233 248 427 439 654 653 568
Skulder och eget kapital 1 010 867 772 493 497 705 709 910 1 000 917
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 477 286 308 759 635 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 292 404 485 430 20 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 102 139 51 171 195 143 166 303 228 187
Utdelning till aktieägare 150 150 150 130 120 130 120 100 100 86
Omsättning 1 268 1 131 978 1 059 1 080 871 919 1 473 1 300 1 140
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 262 1 130 972 1 059 1 071 871 910 1 473 1 300 1 140
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 554 543 602 665 437 479 1 063 933 710
Rörelseresultat, EBITDA 664 345 193 179 141 179 150 136 61 97
Nettoomsättningförändring 11,68% 16,26% -8,22% -1,12% 22,96% -4,29% -38,22% 13,31% 14,04% -%
Du Pont-modellen 65,84% 39,22% 25,91% 36,71% 27,77% 24,96% 22,85% 11,65% 2,20% 9,81%
Vinstmarginal 52,69% 30,09% 20,58% 17,09% 12,89% 20,21% 17,80% 7,20% 1,69% 7,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,27% 29,12% 28,29% 24,55% 22,78% 30,88% 28,13% 4,48% 10,46% 22,63%
Soliditet 68,50% 44,64% 35,62% 52,74% 50,10% 39,43% 38,08% 28,13% 28,68% 36,84%
Kassalikviditet 385,50% 171,83% 155,33% 211,59% 198,39% 163,00% 158,31% 110,09% 120,83% 145,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...