Visa allt om Suollovaara Invest AB
Visa allt om Suollovaara Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 744 691 627 903 491 108 622 007 646 547 1 052 086 1 346 708 1 584 029 1 413 500 2 499 519
Övrig omsättning - - 1 277 - - - - - - 843
Rörelseresultat (EBIT) 27 323 58 276 88 717 45 586 30 830 14 334 28 798 -45 837 -99 199 101 286
Resultat efter finansnetto 13 537 47 636 85 465 44 123 29 929 14 246 55 374 -26 755 -94 576 109 426
Årets resultat 10 499 36 627 66 601 40 721 29 845 14 101 55 354 -26 799 -95 073 100 249
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 421 319 224 125 100 125 100 115 117 115 116 40 017 40 017 817 0
Omsättningstillgångar 1 981 256 1 747 616 1 470 110 1 015 833 983 704 950 246 894 534 853 462 915 354 1 273 911
Tillgångar 2 413 677 2 066 840 1 595 210 1 140 933 1 098 821 1 065 362 934 550 893 479 916 170 1 273 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 129 203 1 118 705 1 082 078 1 015 477 974 757 944 912 930 811 875 457 902 256 1 076 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 756 089 743 793 200 000 0 0 0 0 0 0 1 238
Kortfristiga skulder 528 385 204 342 313 132 125 456 124 064 120 450 3 739 18 021 13 914 196 268
Skulder och eget kapital 2 413 677 2 066 840 1 595 210 1 140 933 1 098 821 1 065 362 934 550 893 479 916 170 1 273 911
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 236
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 433
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 076
Omsättning 744 691 627 903 492 385 622 007 646 547 1 052 086 1 346 708 1 584 029 1 413 500 2 500 362
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 249 760
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 510
Rörelseresultat, EBITDA 27 323 58 276 88 717 45 586 30 830 14 334 28 798 -45 837 -99 199 101 412
Nettoomsättningförändring 18,60% 27,85% -21,04% -3,80% -38,55% -21,88% -14,98% 12,06% -43,45% -%
Du Pont-modellen 1,31% 2,97% 5,65% 4,11% 3,05% 1,38% 5,93% -2,98% -10,32% 8,59%
Vinstmarginal 4,24% 9,79% 18,34% 7,54% 5,19% 1,39% 4,12% -1,68% -6,69% 4,38%
Bruttovinstmarginal 3,67% 9,28% 17,81% 7,33% 4,77% 1,36% 2,15% -2,89% -7,01% 4,24%
Rörelsekapital/omsättning 195,10% 245,78% 235,59% 143,15% 132,96% 78,87% 66,15% 52,74% 63,77% 43,11%
Soliditet 46,78% 54,13% 67,83% 89,00% 88,71% 88,69% 99,60% 97,98% 98,48% 84,50%
Kassalikviditet 102,66% 192,69% 76,49% 64,13% 96,90% 86,01% 8 278,95% 2 984,26% 1 551,79% 126,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...