Visa allt om Suollovaara Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 744 691 627 903 491 108 622 007 646 547 1 052 086 1 346 708 1 584 029 1 413 500 2 499 519
Övrig omsättning - - 1 277 - - - - - - 843
Rörelseresultat (EBIT) 27 323 58 276 88 717 45 586 30 830 14 334 28 798 -45 837 -99 199 101 286
Resultat efter finansnetto 13 537 47 636 85 465 44 123 29 929 14 246 55 374 -26 755 -94 576 109 426
Årets resultat 10 499 36 627 66 601 40 721 29 845 14 101 55 354 -26 799 -95 073 100 249
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 421 319 224 125 100 125 100 115 117 115 116 40 017 40 017 817 0
Omsättningstillgångar 1 981 256 1 747 616 1 470 110 1 015 833 983 704 950 246 894 534 853 462 915 354 1 273 911
Tillgångar 2 413 677 2 066 840 1 595 210 1 140 933 1 098 821 1 065 362 934 550 893 479 916 170 1 273 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 129 203 1 118 705 1 082 078 1 015 477 974 757 944 912 930 811 875 457 902 256 1 076 405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 756 089 743 793 200 000 0 0 0 0 0 0 1 238
Kortfristiga skulder 528 385 204 342 313 132 125 456 124 064 120 450 3 739 18 021 13 914 196 268
Skulder och eget kapital 2 413 677 2 066 840 1 595 210 1 140 933 1 098 821 1 065 362 934 550 893 479 916 170 1 273 911
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 236
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 433
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 318
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 076
Omsättning 744 691 627 903 492 385 622 007 646 547 1 052 086 1 346 708 1 584 029 1 413 500 2 500 362
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 249 760
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 510
Rörelseresultat, EBITDA 27 323 58 276 88 717 45 586 30 830 14 334 28 798 -45 837 -99 199 101 412
Nettoomsättningförändring 18,60% 27,85% -21,04% -3,80% -38,55% -21,88% -14,98% 12,06% -43,45% -%
Du Pont-modellen 1,31% 2,97% 5,65% 4,11% 3,05% 1,38% 5,93% -2,98% -10,32% 8,59%
Vinstmarginal 4,24% 9,79% 18,34% 7,54% 5,19% 1,39% 4,12% -1,68% -6,69% 4,38%
Bruttovinstmarginal 3,67% 9,28% 17,81% 7,33% 4,77% 1,36% 2,15% -2,89% -7,01% 4,24%
Rörelsekapital/omsättning 195,10% 245,78% 235,59% 143,15% 132,96% 78,87% 66,15% 52,74% 63,77% 43,11%
Soliditet 46,78% 54,13% 67,83% 89,00% 88,71% 88,69% 99,60% 97,98% 98,48% 84,50%
Kassalikviditet 102,66% 192,69% 76,49% 64,13% 96,90% 86,01% 8 278,95% 2 984,26% 1 551,79% 126,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...