Visa allt om Remopack i Ystad AB
Visa allt om Remopack i Ystad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 0 0 0 0 0 0 0 23 16
Övrig omsättning - - - - - - - - 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -1 -1 -1 -2 -1 -4 -6 -124 -2
Resultat efter finansnetto 7 -1 -3 -3 -4 -3 -6 -7 -125 -2
Årets resultat 7 -1 -3 -3 -4 -3 -6 -7 -125 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 20 11 12 14 17 22 19 31 37 165
Tillgångar 20 11 12 14 17 22 19 31 37 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 1 2 5 8 10 13 19 26 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 9 9 9 9 11 5 11 11 13
Skulder och eget kapital 20 11 12 14 17 22 19 31 37 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 0 0 0 0 0 0 0 31 16
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 23 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 1 -
Rörelseresultat, EBITDA 7 -1 -1 -1 -2 -1 -4 -6 -124 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 43,75% -%
Du Pont-modellen 35,00% -% -% -% -% -% -% -% -335,14% -1,21%
Vinstmarginal 87,50% -% -% -% -% -% -% -% -539,13% -12,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -% -% -504,35% 81,25%
Rörelsekapital/omsättning 112,50% -% -% -% -% -% -% -% 113,04% 950,00%
Soliditet 45,00% 9,09% 16,67% 35,71% 47,06% 45,45% 68,42% 61,29% 70,27% 91,52%
Kassalikviditet 181,82% 122,22% 133,33% 155,56% 188,89% 200,00% 380,00% 281,82% 336,36% 200,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...