Visa allt om Nilssons Grävmaskiner i Kristianstad AB
Visa allt om Nilssons Grävmaskiner i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 788 6 091 6 566 5 614 4 967 4 599 4 095 4 638 5 041 6 811
Övrig omsättning - 67 - - 70 - 6 - 603 195
Rörelseresultat (EBIT) 175 290 248 171 330 15 309 -52 1 141 479
Resultat efter finansnetto 46 132 69 10 236 -48 235 -160 996 260
Årets resultat 12 9 2 5 160 -13 242 -160 354 260
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 338 4 665 4 614 5 223 2 636 2 616 2 136 2 487 2 201 3 149
Omsättningstillgångar 997 823 681 864 570 505 630 480 601 400
Tillgångar 6 335 5 488 5 295 6 087 3 206 3 121 2 766 2 968 2 802 3 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 659 647 638 636 631 471 484 241 476 123
Obeskattade reserver 769 739 619 554 554 536 571 621 621 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 437 2 791 2 890 3 512 1 159 1 234 1 100 1 407 842 1 494
Kortfristiga skulder 1 470 1 311 1 148 1 385 862 880 611 698 864 1 932
Skulder och eget kapital 6 335 5 488 5 295 6 087 3 206 3 121 2 766 2 968 2 802 3 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 810 850 950 919 755
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 659 1 399 1 306 1 087 1 088 254 121 300 289 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 530 402 392 327 321 320 285 388 389 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0
Omsättning 6 788 6 158 6 566 5 614 5 037 4 599 4 101 4 638 5 644 7 006
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 358 1 218 1 313 1 123 993 920 1 024 928 1 008 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 360 342 285 284 278 320 339 320 355
Rörelseresultat, EBITDA 917 1 051 995 750 879 461 679 458 1 707 1 217
Nettoomsättningförändring 11,44% -7,23% 16,96% 13,03% 8,00% 12,31% -11,71% -7,99% -25,99% -%
Du Pont-modellen 2,76% 5,30% 4,68% 2,83% 10,29% 0,51% 11,17% -1,75% 40,76% 13,50%
Vinstmarginal 2,58% 4,78% 3,78% 3,06% 6,64% 0,35% 7,55% -1,12% 22,65% 7,03%
Bruttovinstmarginal 54,43% 56,35% 53,93% 52,42% 54,44% 50,97% 57,63% 59,94% 61,97% 53,25%
Rörelsekapital/omsättning -6,97% -8,01% -7,11% -9,28% -5,88% -8,15% 0,46% -4,70% -5,22% -22,49%
Soliditet 19,87% 22,29% 21,17% 17,16% 32,42% 27,75% 32,71% 23,18% 32,95% 3,47%
Kassalikviditet 67,82% 62,78% 59,32% 62,38% 66,13% 57,39% 103,11% 68,77% 69,56% 20,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...