Visa allt om Scandinavian Touringcar Corporation AB
Visa allt om Scandinavian Touringcar Corporation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 888 29 560 26 037 29 973 23 201 23 303 27 745 29 476 29 176 24 294
Övrig omsättning 169 11 52 50 25 14 28 150 - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 844 -2 369 -5 167 324 168 3 144 2 808 -336 1 835 56
Resultat efter finansnetto -6 981 -2 477 -5 363 292 264 3 157 2 834 -269 1 880 72
Årets resultat -6 981 -2 477 -5 363 188 182 163 106 2 850 12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 741 6 365 524 221 873 735 1 500 2 371 3 152 3 400
Omsättningstillgångar 6 379 4 967 5 369 11 951 8 059 6 499 4 288 7 045 10 741 3 400
Tillgångar 17 120 11 333 5 893 12 172 8 931 7 234 5 788 9 416 13 892 6 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 455 2 506 1 513 4 875 4 688 4 506 4 343 4 237 4 236 3 386
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 1 035 1 330 646
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 500 0 1 232 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 665 8 827 4 380 5 797 4 244 1 497 1 446 4 145 8 327 2 768
Skulder och eget kapital 17 120 11 333 5 893 12 172 8 931 7 234 5 788 9 416 13 892 6 800
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 222 1 152 1 194 754 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 429 4 290 4 420 4 589 1 886 1 614 1 731 1 131 845 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 167 1 754 1 474 1 555 1 450 1 243 1 277 767 248 238
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 057 29 571 26 089 30 023 23 226 23 317 27 773 29 626 29 176 24 294
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 10 7 5 6 6 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 321 3 284 2 604 2 997 3 314 4 661 4 624 4 913 14 588 12 147
Personalkostnader per anställd (tkr) 784 717 677 714 707 884 753 482 620 575
Rörelseresultat, EBITDA -6 128 -2 103 -5 051 445 746 4 014 3 679 563 2 697 548
Nettoomsättningförändring 31,56% 13,53% -13,13% 29,19% -0,44% -16,01% -5,87% 1,03% 20,10% -%
Du Pont-modellen -39,81% -20,67% -87,60% 2,87% 2,99% 43,67% 49,31% -2,80% 13,56% 1,09%
Vinstmarginal -17,52% -7,92% -19,83% 1,16% 1,15% 13,56% 10,29% -0,90% 6,46% 0,30%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,45% -13,06% 3,80% 20,53% 16,44% 21,47% 10,24% 9,84% 8,27% 2,60%
Soliditet 43,55% 22,11% 25,67% 40,05% 52,49% 62,29% 75,03% 52,91% 37,39% 56,63%
Kassalikviditet 22,78% 37,56% 93,40% 173,43% 186,83% 428,79% 280,50% 164,73% 124,98% 106,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...