Visa allt om Scantool UP IQ Aktiebolag
Visa allt om Scantool UP IQ Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 30 1 200 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 30 1 200 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200
Omsättningstillgångar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tillgångar 186 186 186 186 186 186 186 206 206 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 064 -1 064 -1 064 -1 064 -1 064 -1 064 -1 064 -1 094 -2 294 -2 294
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 300 2 500 2 500
Skulder och eget kapital 186 186 186 186 186 186 186 206 206 206
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 - 0 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 - 0 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -572,04% -572,04% -572,04% -572,04% -572,04% -572,04% -572,04% -531,07% -1 113,59% -1 113,59%
Kassalikviditet 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,48% 0,46% 0,24% 0,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...