Visa allt om Närsholmen AB
Visa allt om Närsholmen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 20 3 153 14 126 413 125 417 242 187
Övrig omsättning - - - 25 110 100 322 219 126 8
Rörelseresultat (EBIT) -48 -127 63 -85 -6 81 42 136 -105 -247
Resultat efter finansnetto -48 -128 63 -85 -6 80 -35 -25 -240 -248
Årets resultat 247 219 63 -23 -6 74 -52 -25 -240 -231
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 200 211 225 460 480 452 399 3 126 3 073 3 145
Omsättningstillgångar 450 462 226 110 299 255 186 641 323 137
Tillgångar 650 673 451 570 778 707 585 - 3 396 3 281
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 270 51 104 127 133 59 53 52 107
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 61 72 87 2 2 14 37 3 062 - 2 911
Kortfristiga skulder 213 331 313 464 650 561 489 684 476 262
Skulder och eget kapital 650 673 451 570 778 707 585 - 3 396 3 281
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 5 55 0 11 15 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 19 0 4 5 6
Utdelning till aktieägare 250 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 3 153 39 236 513 447 636 368 195
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 153 - - 413 125 417 242 187
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 19 - - 100 - 13 40 55
Rörelseresultat, EBITDA -37 -113 78 -66 22 117 126 246 17 -72
Nettoomsättningförändring 566,67% -98,04% 992,86% -88,89% -69,49% 230,40% -70,02% 72,31% 29,41% -%
Du Pont-modellen -7,38% -18,87% 13,97% -14,91% -0,77% 11,46% 7,18% -% -3,09% -7,53%
Vinstmarginal -240,00% -4 233,33% 41,18% -607,14% -4,76% 19,61% 33,60% 32,61% -43,39% -132,09%
Bruttovinstmarginal 90,00% -1 766,67% 88,89% -7,14% 56,35% 51,09% -68,80% 62,83% 71,90% 69,52%
Rörelsekapital/omsättning 1 185,00% 4 366,67% -56,86% -2 528,57% -278,57% -74,09% -242,40% -10,31% -63,22% -66,84%
Soliditet 57,85% 40,12% 11,31% 18,25% 16,32% 18,81% 10,09% -% 1,53% 3,26%
Kassalikviditet 211,27% 139,58% 54,63% 23,71% 46,00% 45,45% 31,90% 93,71% 61,34% 38,17%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Delposter under långfristiga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...