Visa allt om Restaurang Hummelgrund AB
Visa allt om Restaurang Hummelgrund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 277 874 2 262 2 735 2 701 2 420 2 457 2 488 2 449
Övrig omsättning - 32 19 12 3 - 14 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -61 264 -840 -99 366 543 445 326 -28 -194
Resultat efter finansnetto -17 308 -801 -83 384 536 440 326 -29 -199
Årets resultat -5 102 -96 1 77 306 267 229 91 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 181 1 925 1 962 3 210 3 089 1 811 360 441 535 645
Omsättningstillgångar 224 497 825 546 955 2 544 2 463 1 866 1 651 1 645
Tillgångar 2 405 2 421 2 787 3 756 4 044 4 355 2 823 2 307 2 187 2 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 163 2 168 2 066 2 162 2 161 2 083 1 777 1 510 1 282 1 191
Obeskattade reserver 188 200 0 705 790 512 395 318 310 467
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 250 1 000 5 5 5 58
Kortfristiga skulder 54 53 721 889 843 759 645 473 590 574
Skulder och eget kapital 2 405 2 421 2 787 3 756 4 044 4 355 2 823 2 307 2 187 2 290
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 145 45 120 0 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 107 221 262 171 195 114 260 242
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 6 7 22 42 61 83 60 70 74 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 309 893 2 274 2 738 2 701 2 434 2 457 2 488 2 454
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 874 1 131 1 368 1 351 1 210 1 229 1 244 1 225
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 129 132 162 204 150 152 167 297
Rörelseresultat, EBITDA -23 302 -802 -16 458 635 526 438 115 -26
Nettoomsättningförändring -100,00% -68,31% -61,36% -17,29% 1,26% 11,61% -1,51% -1,25% 1,59% -%
Du Pont-modellen -% 12,85% -28,38% -2,00% 9,67% 12,47% 15,76% 14,35% -1,10% -8,43%
Vinstmarginal -% 112,27% -90,50% -3,32% 14,30% 20,10% 18,39% 13,47% -0,96% -7,88%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 48,74% 61,05% 68,88% 66,72% 63,97% 62,19% 52,01% 59,33%
Rörelsekapital/omsättning -% 160,29% 11,90% -15,16% 4,10% 66,09% 75,12% 56,70% 42,64% 43,73%
Soliditet 96,03% 95,99% 74,13% 71,39% 67,83% 56,49% 73,26% 75,38% 68,82% 66,69%
Kassalikviditet 414,81% 937,74% 114,42% 53,99% 105,93% 328,59% 368,06% 366,81% 254,41% 265,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...