Visa allt om Speranza BD AB
Visa allt om Speranza BD AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 252 1 072 691 1 200 1 004 657 945 1 272 1 205 1 020
Övrig omsättning 189 893 100 96 201 128 51 - 57 12
Rörelseresultat (EBIT) 127 283 -772 105 -118 -666 -176 -71 -31 -539
Resultat efter finansnetto 2 868 2 230 21 232 2 748 8 888 2 668 2 904 6 000 1 805 171
Årets resultat 2 682 1 859 21 232 2 748 9 300 2 856 2 904 6 007 2 342 412
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 672 21 219 29 648 15 168 9 954 12 984 11 839 10 986 4 016 3 999
Omsättningstillgångar 24 386 18 079 20 260 14 099 16 844 6 923 6 744 5 174 1 823 2 211
Tillgångar 39 059 39 298 49 908 29 267 26 798 19 906 18 583 16 160 5 839 6 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 063 34 381 42 423 21 191 21 443 13 742 12 887 9 983 3 976 3 034
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 412 600 600 608 1 237
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000 6 430 7 304 4 300 4 800 4 600 4 900 675 900
Kortfristiga skulder 995 917 1 056 772 1 056 952 497 677 580 1 039
Skulder och eget kapital 39 059 39 298 49 908 29 267 26 798 19 906 18 583 16 160 5 839 6 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 580 675 0 0 520 480 560 720 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 550 521 0 0 36 54 54 54
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 269 348 257 249 216 157 205 270 245 228
Utdelning till aktieägare 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 1 400
Omsättning 1 441 1 965 791 1 296 1 205 785 996 1 272 1 262 1 032
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 252 1 072 691 1 200 1 004 657 473 636 603 510
Personalkostnader per anställd (tkr) 879 1 029 832 774 739 638 402 523 510 503
Rörelseresultat, EBITDA 147 301 -704 165 -63 -210 -108 -58 -15 -522
Nettoomsättningförändring 16,79% 55,14% -42,42% 19,52% 52,82% -30,48% -25,71% 5,56% 18,14% -%
Du Pont-modellen 7,94% 6,61% 43,48% 10,78% 34,11% 14,45% 17,26% 37,38% 31,89% 3,70%
Vinstmarginal 247,84% 242,35% 3 140,67% 262,83% 910,36% 437,75% 339,37% 474,84% 154,52% 22,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 868,29% 1 600,93% 2 779,16% 1 110,58% 1 572,51% 908,83% 661,06% 353,54% 103,15% 114,90%
Soliditet 87,21% 87,49% 85,00% 72,41% 80,02% 70,56% 71,67% 64,45% 75,59% 63,20%
Kassalikviditet 2 450,85% 1 971,54% 1 918,56% 1 826,30% 1 595,08% 727,21% 1 356,94% 764,25% 314,31% 212,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...