allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px 1px 1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
Obs! boksluten har olika längd. tipSiffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader. Bokslutet 201412 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-06 
  Nettoomsättning (TKR) 1 252 1 072 691  
  Övrig omsättning (TKR) 189 893 100  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 127 283 -772  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 868 2 230 21 232  
  Årets resultat (TKR) 2 682 1 859 21 232  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-06 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 14 672 21 219 29 648  
  Omsättningstillgångar (TKR) 24 386 18 079 20 260  
  Tillgångar (TKR) 39 059 39 298 49 908  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 34 063 34 381 42 423  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 4 000 4 000 6 430  
  Kortfristiga skulder (TKR) 995 917 1 056  
  Skulder och eget kapital (TKR) 39 059 39 298 49 908  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-06 
  Löner till styrelse & VD 580 675 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 550  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 269 348 257  
  Utdelning till aktieägare 0 3 000 3 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-06 
  Antal anställda 1 1 1  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 1 252 1 072 691  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 879 1 029 832  
  Nettoomsättningförändring 16,79 % 55,14 % -42,42 %  
  Vinstmarginal 247,84 % 242,35 % 3 140,67 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 87,21 % 87,49 % 85,00 %  
  Kassalikviditet 2 450,85 % 1 971,54 % 1 918,56 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 21 juli 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X