Visa allt om Koppar & Co AB
Visa allt om Koppar & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 7 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -6 7 -66 -36 -30 -8 -45 -22 -16
Resultat efter finansnetto -66 -79 -73 -162 -189 -540 7 446 -700 -180 -215
Årets resultat -66 -79 -44 -12 -19 -5 5 046 -700 -180 -215
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 91 97 86 124 395 1 999 7 872 0 150 309
Omsättningstillgångar 0 0 1 1 5 1 1 1 001 4 0
Tillgångar 91 98 87 125 400 2 000 7 873 1 001 154 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 85 92 80 74 86 105 5 463 417 118 298
Obeskattade reserver 0 0 0 30 180 350 1 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 7 6 21 134 1 545 1 411 584 37 11
Skulder och eget kapital 91 98 87 125 400 2 000 7 873 1 001 154 309
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -6 7 -66 -36 -30 -8 -45 -22 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,41% 93,88% 91,95% 76,89% 54,66% 18,15% 78,75% 41,66% 76,62% 96,44%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 16,67% 4,76% 3,73% 0,06% 0,07% 171,40% 10,81% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...