Visa allt om SL Fashion Outerwear AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06 2003-06
Nettoomsättning 14 968 11 182 13 554 13 540 12 336 13 396 14 362 18 412 14 538 13 780
Övrig omsättning 1 77 48 549 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 480 -321 662 213 -667 157 -716 337 704 1 034
Resultat efter finansnetto 466 -330 715 124 -642 172 -795 245 622 905
Årets resultat 278 -330 516 124 -642 172 -275 144 320 480
Balansräkningar (tkr)
2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06 2003-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 14 71 133 122 50 24 52 88
Omsättningstillgångar 1 471 1 075 1 818 1 474 2 086 2 680 2 227 3 831 3 729 3 002
Tillgångar 1 471 1 075 1 830 1 545 2 218 2 801 2 277 3 855 3 781 3 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 089 812 1 141 1 336 1 212 1 354 1 182 1 657 1 514 1 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 519 520 362
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 666 679 0 515 680 500
Kortfristiga skulder 381 264 688 210 341 768 1 095 1 163 1 067 1 032
Skulder och eget kapital 1 471 1 075 1 830 1 545 2 218 2 801 2 277 3 855 3 781 3 089
Löner & utdelning (tkr)
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
2003-06
Löner till styrelse & VD 0 0 90 170 385 600 360 360 360 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 611 0 60 394 600 332 400 492 366 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 282 277 96 496 704 646 531 557 389 172
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 200 1 1
Omsättning 14 969 11 259 13 602 14 089 12 336 13 396 14 362 18 412 14 538 13 780
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 484 5 591 6 777 4 513 4 112 4 465 4 787 6 137 7 269 6 890
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 477 140 380 621 554 436 484 558 359
Rörelseresultat, EBITDA 480 -314 681 232 -648 178 -683 365 739 1 069
Nettoomsättningförändring 33,86% -17,50% 0,10% 9,76% -7,91% -6,73% -22,00% 26,65% 5,50% -%
Du Pont-modellen 32,90% -29,77% 39,29% 13,92% -23,17% 9,28% -31,40% 8,74% 18,91% 33,51%
Vinstmarginal 3,23% -2,86% 5,30% 1,59% -4,17% 1,94% -4,98% 1,83% 4,92% 7,51%
Bruttovinstmarginal 25,79% 25,35% 25,00% 23,92% 34,27% 29,97% 32,20% 32,61% 36,28% 36,02%
Rörelsekapital/omsättning 7,28% 7,25% 8,34% 9,34% 14,15% 14,27% 7,88% 14,49% 18,31% 14,30%
Soliditet 74,03% 75,53% 62,35% 86,47% 54,64% 48,34% 51,91% 52,68% 49,94% 47,12%
Kassalikviditet 288,98% 320,45% 264,24% 690,95% 608,21% 335,16% 199,45% 312,90% 319,87% 246,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...