Visa allt om SL Fashion Outerwear AB
Visa allt om SL Fashion Outerwear AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 0 14 968 11 182 13 554 13 540 12 336 13 396 14 362 18 412 14 538
Övrig omsättning 2 1 77 48 549 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 480 -321 662 213 -667 157 -716 337 704
Resultat efter finansnetto -10 466 -330 715 124 -642 172 -795 245 622
Årets resultat -10 278 -330 516 124 -642 172 -275 144 320
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 14 71 133 122 50 24 52
Omsättningstillgångar 221 1 471 1 075 1 818 1 474 2 086 2 680 2 227 3 831 3 729
Tillgångar 221 1 471 1 075 1 830 1 545 2 218 2 801 2 277 3 855 3 781
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 190 1 089 812 1 141 1 336 1 212 1 354 1 182 1 657 1 514
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 519 520
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 666 679 0 515 680
Kortfristiga skulder 31 381 264 688 210 341 768 1 095 1 163 1 067
Skulder och eget kapital 221 1 471 1 075 1 830 1 545 2 218 2 801 2 277 3 855 3 781
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 90 170 385 600 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 611 0 60 394 600 332 400 492 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 282 277 96 496 704 646 531 557 389
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 200 1
Omsättning 2 14 969 11 259 13 602 14 089 12 336 13 396 14 362 18 412 14 538
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 7 484 5 591 6 777 4 513 4 112 4 465 4 787 6 137 7 269
Personalkostnader per anställd (tkr) - 484 477 140 380 621 554 436 484 558
Rörelseresultat, EBITDA -10 480 -314 681 232 -648 178 -683 365 739
Nettoomsättningförändring -% 33,86% -17,50% 0,10% 9,76% -7,91% -6,73% -22,00% 26,65% -%
Du Pont-modellen -% 32,90% -29,77% 39,29% 13,92% -23,17% 9,28% -31,40% 8,74% 18,91%
Vinstmarginal -% 3,23% -2,86% 5,30% 1,59% -4,17% 1,94% -4,98% 1,83% 4,92%
Bruttovinstmarginal -% 25,79% 25,35% 25,00% 23,92% 34,27% 29,97% 32,20% 32,61% 36,28%
Rörelsekapital/omsättning -% 7,28% 7,25% 8,34% 9,34% 14,15% 14,27% 7,88% 14,49% 18,31%
Soliditet 85,97% 74,03% 75,53% 62,35% 86,47% 54,64% 48,34% 51,91% 52,68% 49,94%
Kassalikviditet 712,90% 288,98% 320,45% 264,24% 690,95% 608,21% 335,16% 199,45% 312,90% 319,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...