Visa allt om Caravanhallen Stockholm Holding AB
Visa allt om Caravanhallen Stockholm Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 250 914 202 641 194 755 216 050 226 429 250 677 184 125 187 992 160 311 160 349
Övrig omsättning 13 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 291 4 615 2 832 11 937 15 602 21 230 11 046 15 024 13 186 13 021
Resultat efter finansnetto 17 117 4 562 2 592 37 563 13 996 20 324 10 028 13 695 13 806 15 037
Årets resultat 13 475 3 697 1 576 34 038 10 227 14 875 7 092 9 477 9 848 10 748
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 335 45 077 42 854 11 748 5 850 31 288 13 589 13 216 11 678 4 498
Omsättningstillgångar 144 130 128 577 116 812 162 685 132 062 104 839 102 691 102 257 94 779 87 861
Tillgångar 184 465 173 654 159 667 174 433 137 912 136 127 116 280 115 473 106 458 92 359
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 930 119 055 119 440 122 413 88 375 82 649 71 598 68 506 62 529 56 181
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 232 6 391 6 734 5 365 4 494 3 552 2 899 2 708 2 170 2 590
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 51 303 48 209 33 493 46 655 45 043 49 927 41 783 44 258 41 759 33 589
Skulder och eget kapital 184 465 173 654 159 667 174 433 137 912 136 127 116 280 115 473 106 458 92 359
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 602 606 580 547 717 887 845 965 579 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 504 9 604 10 162 10 048 9 490 7 945 6 874 6 603 6 143 5 421
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 596 3 567 3 723 3 455 3 373 2 958 2 717 2 712 2 190 1 967
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 250 927 202 641 194 755 216 050 226 429 250 677 184 125 187 992 160 311 160 349
Nyckeltal
Antal anställda 32 30 30 33 29 25 22 22 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 841 6 755 6 492 6 547 7 808 10 027 8 369 8 545 7 287 7 289
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 456 511 409 455 449 467 465 384 346
Rörelseresultat, EBITDA 14 158 5 539 3 025 14 459 16 007 21 709 11 483 15 413 13 635 13 318
Nettoomsättningförändring 23,82% 4,05% -9,86% -4,58% -9,67% 36,15% -2,06% 17,27% -0,02% -%
Du Pont-modellen 9,83% 3,25% 2,46% 22,28% 11,36% 15,79% 9,73% 13,58% 13,56% 17,07%
Vinstmarginal 7,23% 2,78% 2,02% 17,99% 6,92% 8,58% 6,15% 8,34% 9,00% 9,83%
Bruttovinstmarginal 12,42% 12,26% 12,29% 16,31% 15,69% 15,26% 14,94% 16,35% 17,00% 15,85%
Rörelsekapital/omsättning 37,00% 39,66% 42,78% 53,71% 38,43% 21,91% 33,08% 30,85% 33,07% 33,85%
Soliditet 68,81% 68,56% 74,81% 70,18% 64,08% 60,71% 61,57% 59,33% 58,74% 60,83%
Kassalikviditet 127,86% 42,67% 38,91% 92,15% 29,46% 29,61% 35,94% 48,89% 63,86% 82,68%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 094 -813 3 495 3 308 3 298 -1 341 3 533 3 206 3 254 3 545
Årets resultat 3 875 1 4 500 4 499 3 614 -988 3 789 3 429 3 463 3 672
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400 10 400
Omsättningstillgångar 24 405 26 049 29 435 26 080 28 489 25 714 24 373 18 908 15 114 11 569
Tillgångar 34 805 36 449 39 835 36 480 38 889 36 114 34 773 29 308 25 514 21 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 958 7 852 13 451 13 951 14 002 9 501 14 001 13 501 13 500 13 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 847 28 598 26 385 22 529 24 888 26 613 20 772 15 807 12 014 8 968
Skulder och eget kapital 34 805 36 449 39 835 36 480 38 889 36 114 34 773 29 308 25 514 21 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 836 5 769 5 600 5 000 5 460 0 4 500 4 000 4 000 3 500
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 17,12% 21,54% 33,77% 38,24% 36,01% 26,31% 40,26% 46,07% 52,91% 59,17%
Kassalikviditet 84,60% 91,09% 111,56% 115,76% 114,47% 96,62% 117,34% 119,62% 125,80% 129,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...