Visa allt om Elektroproduktion Fastigheter i Löddeköpinge AB
Visa allt om Elektroproduktion Fastigheter i Löddeköpinge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 363 6 095 5 326 5 161 5 004 4 161 4 692 4 490 4 095 3 569
Övrig omsättning - - 86 2 505 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 435 3 466 2 136 4 776 1 973 1 450 2 148 1 653 1 371 661
Resultat efter finansnetto 4 430 3 469 2 144 4 531 1 525 1 064 1 887 1 002 818 135
Årets resultat 3 454 2 705 2 674 2 006 842 783 284 722 1 477 95
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 860 9 639 10 418 11 196 18 535 19 577 20 620 21 663 22 706 15 707
Omsättningstillgångar 7 718 6 292 5 022 4 690 3 686 2 606 3 448 1 671 1 600 5 559
Tillgångar 16 578 15 931 15 440 15 886 22 221 22 183 24 068 23 334 24 306 21 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 042 13 588 12 383 9 709 7 704 6 861 6 078 5 794 5 072 3 594
Obeskattade reserver 0 0 0 1 289 381 0 0 0 0 540
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 147 147 147 1 187 11 667 12 440 13 472 14 505 15 537 14 625
Kortfristiga skulder 2 389 2 196 2 910 3 701 2 469 2 882 4 518 3 036 3 697 2 506
Skulder och eget kapital 16 578 15 931 15 440 15 886 22 221 22 183 24 068 23 334 24 306 21 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 3 500 3 000 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 363 6 095 5 412 7 666 5 004 4 161 4 692 4 490 4 095 3 569
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 214 4 245 2 915 5 550 3 016 2 493 3 191 2 696 2 200 1 429
Nettoomsättningförändring 4,40% 14,44% 3,20% 3,14% 20,26% -11,32% 4,50% 9,65% 14,74% -%
Du Pont-modellen 26,76% 21,79% 13,98% 30,23% 8,90% 6,55% 8,93% 7,09% 6,53% 3,84%
Vinstmarginal 69,72% 56,96% 40,52% 93,06% 39,53% 34,94% 45,80% 36,84% 38,73% 22,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,28%
Rörelsekapital/omsättning 83,75% 67,20% 39,65% 19,16% 24,32% -6,63% -22,80% -30,40% -51,21% 85,54%
Soliditet 84,70% 85,29% 80,20% 67,10% 35,93% 30,93% 25,25% 24,83% 20,87% 18,73%
Kassalikviditet 323,06% 286,52% 172,58% 126,72% 149,29% 90,42% 76,32% 55,04% 43,28% 221,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...