Visa allt om Trobeck Intressenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -408
Resultat efter finansnetto 26 34 889 11 900 14 999 14 999 7 249 6 250 9 974 9 703 9 779
Årets resultat 21 34 852 11 900 14 999 14 999 7 249 6 249 9 974 10 000 10 594
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Omsättningstillgångar 10 151 80 009 2 268 1 157 1 159 1 160 1 161 1 040 2 576 14 139
Tillgångar 10 151 80 009 47 268 46 157 46 159 46 160 46 161 46 040 47 576 59 139
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 141 80 009 46 157 46 157 46 159 46 160 46 162 46 040 46 066 46 066
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 0 1 111 0 0 0 0 0 1 510 13 073
Skulder och eget kapital 10 151 80 009 47 268 46 157 46 159 46 160 46 161 46 040 47 576 59 139
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 69 889 1 000 11 900 15 000 15 000 7 250 6 250 10 000 10 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -408
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,90% 100,00% 97,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,83% 77,89%
Kassalikviditet 101 510,00% -% 204,14% -% -% -% -% -% 170,60% 108,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...