Visa allt om Trobeck Intressenter AB
Visa allt om Trobeck Intressenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -4 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1
Resultat efter finansnetto -2 26 34 889 11 900 14 999 14 999 7 249 6 250 9 974 9 703
Årets resultat -2 21 34 852 11 900 14 999 14 999 7 249 6 249 9 974 10 000
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Omsättningstillgångar 10 144 10 151 80 009 2 268 1 157 1 159 1 160 1 161 1 040 2 576
Tillgångar 10 144 10 151 80 009 47 268 46 157 46 159 46 160 46 161 46 040 47 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 139 10 141 80 009 46 157 46 157 46 159 46 160 46 162 46 040 46 066
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 10 0 1 111 0 0 0 0 0 1 510
Skulder och eget kapital 10 144 10 151 80 009 47 268 46 157 46 159 46 160 46 161 46 040 47 576
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 69 889 1 000 11 900 15 000 15 000 7 250 6 250 10 000
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -4 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,95% 99,90% 100,00% 97,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,83%
Kassalikviditet 169 066,67% 101 510,00% -% 204,14% -% -% -% -% -% 170,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...