Visa allt om Din Försäkringsbyrå, Conny Sjösten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 175 2 193 1 920 1 363 1 436 1 233 1 430 1 196 927 712
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 708 738 426 6 424 559 261 127 109 5
Resultat efter finansnetto 709 749 436 11 429 559 263 130 107 4
Årets resultat 409 448 239 4 219 305 189 93 69 5
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 164 266 368 392 493 58 27 40 23 37
Omsättningstillgångar 2 322 1 832 1 173 879 727 825 648 341 234 171
Tillgångar 2 486 2 099 1 541 1 271 1 220 883 675 381 257 208
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 997 900 703 689 685 466 321 213 200 131
Obeskattade reserver 729 549 379 272 271 143 4 6 8 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Kortfristiga skulder 760 649 460 311 264 274 350 163 49 46
Skulder och eget kapital 2 486 2 099 1 541 1 271 1 220 883 675 381 257 208
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 374 218 512 495 313 307
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 769 729 827 718 281 156 185 79 93 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 205 252 288 255 207 114 213 170 109 95
Utdelning till aktieägare 0 125 125 0 0 0 160 80 80 0
Omsättning 2 175 2 193 1 920 1 363 1 436 1 233 1 430 1 196 927 712
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 088 1 097 960 682 718 617 715 1 196 927 712
Personalkostnader per anställd (tkr) 479 495 559 487 402 209 458 746 519 470
Rörelseresultat, EBITDA 809 839 517 102 434 569 274 144 123 17
Nettoomsättningförändring -0,82% 14,22% 40,87% -5,08% 16,46% -13,78% 19,57% 29,02% 30,20% -%
Du Pont-modellen 28,56% 35,68% 28,36% 1,34% 35,25% 63,31% 39,11% 34,38% 42,41% 2,40%
Vinstmarginal 32,64% 34,15% 22,76% 1,25% 29,94% 45,34% 18,46% 10,95% 11,76% 0,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 71,82% 53,94% 37,14% 41,67% 32,24% 44,69% 20,84% 14,88% 19,96% 17,56%
Soliditet 62,98% 63,28% 63,75% 69,98% 72,52% 64,71% 47,98% 57,04% 80,06% 62,98%
Kassalikviditet 305,53% 282,28% 255,00% 282,64% 275,38% 301,09% 185,14% 209,20% 477,55% 371,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...