Visa allt om Din Försäkringsbyrå, Conny Sjösten AB
Visa allt om Din Försäkringsbyrå, Conny Sjösten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 274 2 175 2 193 1 920 1 363 1 436 1 233 1 430 1 196 927
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 954 708 738 426 6 424 559 261 127 109
Resultat efter finansnetto 962 709 749 436 11 429 559 263 130 107
Årets resultat 693 409 448 239 4 219 305 189 93 69
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 822 164 266 368 392 493 58 27 40 23
Omsättningstillgångar 1 694 2 322 1 832 1 173 879 727 825 648 341 234
Tillgångar 2 516 2 486 2 099 1 541 1 271 1 220 883 675 381 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 440 997 900 703 689 685 466 321 213 200
Obeskattade reserver 800 729 549 379 272 271 143 4 6 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 276 760 649 460 311 264 274 350 163 49
Skulder och eget kapital 2 516 2 486 2 099 1 541 1 271 1 220 883 675 381 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 374 218 512 495 313
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 737 769 729 827 718 281 156 185 79 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 205 252 288 255 207 114 213 170 109
Utdelning till aktieägare 0 0 125 125 0 0 0 160 80 80
Omsättning 2 274 2 175 2 193 1 920 1 363 1 436 1 233 1 430 1 196 927
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 137 1 088 1 097 960 682 718 617 715 1 196 927
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 479 495 559 487 402 209 458 746 519
Rörelseresultat, EBITDA 1 054 809 839 517 102 434 569 274 144 123
Nettoomsättningförändring 4,55% -0,82% 14,22% 40,87% -5,08% 16,46% -13,78% 19,57% 29,02% -%
Du Pont-modellen 38,20% 28,56% 35,68% 28,36% 1,34% 35,25% 63,31% 39,11% 34,38% 42,41%
Vinstmarginal 42,26% 32,64% 34,15% 22,76% 1,25% 29,94% 45,34% 18,46% 10,95% 11,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,36% 71,82% 53,94% 37,14% 41,67% 32,24% 44,69% 20,84% 14,88% 19,96%
Soliditet 82,03% 62,98% 63,28% 63,75% 69,98% 72,52% 64,71% 47,98% 57,04% 80,06%
Kassalikviditet 613,77% 305,53% 282,28% 255,00% 282,64% 275,38% 301,09% 185,14% 209,20% 477,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...