Visa allt om Avancit AB
Visa allt om Avancit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 351 5 435 6 305 5 834 7 101 6 513 6 606 6 157 5 491 5 417
Övrig omsättning - - 147 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 170 367 318 -113 693 822 1 127 955 669 464
Resultat efter finansnetto 170 367 320 -78 687 825 1 129 1 274 694 458
Årets resultat 125 277 301 1 349 595 814 999 496 319
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 306 2 292 2 322 2 495 3 003 3 046 2 589 2 234 1 266 1 766
Omsättningstillgångar 2 075 2 525 2 770 2 618 2 750 2 741 2 985 2 307 2 437 1 550
Tillgångar 4 380 4 817 5 092 5 113 5 752 5 787 5 574 4 541 3 704 3 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 449 3 824 4 027 3 845 4 345 4 396 4 001 3 386 2 587 2 291
Obeskattade reserver 0 0 0 84 189 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 932 993 1 065 1 184 1 219 1 391 1 573 1 154 1 116 1 025
Skulder och eget kapital 4 380 4 817 5 092 5 113 5 752 5 787 5 574 4 541 3 704 3 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 1 949 2 015 1 616 1 577
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 580 2 614 3 421 3 317 3 689 3 209 984 665 739 842
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 116 1 085 1 335 1 237 1 412 1 204 1 152 1 176 1 094 1 070
Utdelning till aktieägare 2 000 500 480 120 500 400 200 200 200 200
Omsättning 5 351 5 435 6 452 5 834 7 101 6 513 6 606 6 157 5 491 5 417
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 7 10 11 8 7 6 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 892 906 901 583 646 814 944 1 026 915 774
Personalkostnader per anställd (tkr) 651 658 718 465 468 569 627 682 612 527
Rörelseresultat, EBITDA 193 397 348 -86 707 869 1 172 1 029 761 585
Nettoomsättningförändring -1,55% -13,80% 8,07% -17,84% 9,03% -1,41% 7,29% 12,13% 1,37% -%
Du Pont-modellen 3,88% 7,62% 6,28% -1,53% 12,05% 14,26% 20,24% 28,06% 18,90% 14,02%
Vinstmarginal 3,18% 6,75% 5,08% -1,34% 9,76% 12,67% 17,08% 20,69% 12,75% 8,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,34% 99,62% 99,23% 99,28% 98,80% 98,40% 98,02% 97,85% 98,08%
Rörelsekapital/omsättning 21,36% 28,19% 27,04% 24,58% 21,56% 20,73% 21,37% 18,73% 24,06% 9,69%
Soliditet 78,74% 79,39% 79,08% 76,41% 77,96% 75,96% 71,78% 74,57% 69,84% 69,09%
Kassalikviditet 222,64% 254,28% 260,09% 221,11% 225,59% 197,05% 189,76% 199,91% 218,37% 151,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...