Visa allt om Swedmed AB
Visa allt om Swedmed AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 422 2 180 1 518 4 388 4 796 12 162 10 395 4 195 4 921 5 615
Övrig omsättning 1 914 - 81 10 55 107 7 71 109 63
Rörelseresultat (EBIT) 1 462 1 079 -444 658 -237 161 358 1 396 1 648 1 672
Resultat efter finansnetto 1 375 1 005 -533 538 -339 65 198 1 210 1 418 1 556
Årets resultat 809 608 -268 63 26 162 171 638 1 015 1 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 191 12 266 10 341 10 358 9 050 7 902 7 656 7 457 7 138 7 171
Omsättningstillgångar 650 -152 137 738 937 2 547 2 607 917 1 546 646
Tillgångar 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987 10 449 10 263 8 373 8 683 7 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 007 4 198 3 591 3 859 3 795 3 769 3 607 3 436 3 298 2 936
Obeskattade reserver 600 270 0 265 0 391 557 593 282 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 857 4 140 2 688 2 731 2 779 2 827 2 878 2 931 3 011 3 103
Kortfristiga skulder 3 377 3 506 4 200 4 242 3 413 3 462 3 220 1 414 2 092 1 495
Skulder och eget kapital 12 841 12 114 10 478 11 096 9 987 10 449 10 263 8 373 8 683 7 817
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 731 917 570 723 604 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 536 556 570 1 075 1 014 4 258 2 203 110 66 490
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 226 231 209 199 566 1 468 884 504 339 341
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 500 653
Omsättning 3 336 2 180 1 599 4 398 4 851 12 269 10 402 4 266 5 030 5 678
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 7 16 9 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 711 1 090 759 1 463 685 760 1 155 2 098 4 921 5 615
Personalkostnader per anställd (tkr) 387 421 382 552 398 424 432 730 1 047 1 203
Rörelseresultat, EBITDA 1 537 1 154 -335 809 -86 312 509 1 609 1 777 1 794
Nettoomsättningförändring -34,77% 43,61% -65,41% -8,51% -60,57% 17,00% 147,79% -14,75% -12,36% -%
Du Pont-modellen 11,39% 8,91% -4,24% 5,95% -2,34% 1,61% 3,49% 16,91% 19,05% 21,39%
Vinstmarginal 102,81% 49,50% -29,25% 15,04% -4,88% 1,38% 3,44% 33,75% 33,61% 29,78%
Bruttovinstmarginal 99,93% 99,22% 99,93% 99,86% 98,52% 97,04% 94,29% 87,18% 65,23% 66,46%
Rörelsekapital/omsättning -191,77% -167,80% -267,65% -79,85% -51,63% -7,52% -5,90% -11,85% -11,10% -15,12%
Soliditet 42,64% 36,39% 34,27% 36,54% 38,00% 38,83% 39,15% 46,14% 40,32% 40,16%
Kassalikviditet 19,25% -4,34% 3,26% 17,40% 27,45% 73,57% 80,96% 64,85% 73,90% 43,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...