Visa allt om Cykelhuset Fredric Fåglum AB
Visa allt om Cykelhuset Fredric Fåglum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 094 5 824 5 192 4 737 4 700 4 184 5 736 5 739 4 122 3 444
Övrig omsättning - - 8 54 1 15 - 53 27 1
Rörelseresultat (EBIT) 395 425 392 -55 -22 -338 -465 -375 186 -63
Resultat efter finansnetto 358 391 350 -136 -118 -389 -525 -438 176 -68
Årets resultat 358 391 350 -136 -118 -389 -525 -438 146 -68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 9 155 206 127 57
Omsättningstillgångar 2 140 1 901 1 522 1 764 1 585 1 536 2 049 2 134 990 766
Tillgångar 2 140 1 901 1 522 1 764 1 589 1 545 2 203 2 340 1 117 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 -538 -929 -1 279 -1 143 -1 025 -636 -112 326 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 640 806 1 029 1 195 1 631 1 823 1 620 1 145 251 93
Kortfristiga skulder 1 400 1 632 1 421 1 847 1 102 746 1 219 1 306 540 550
Skulder och eget kapital 2 140 1 901 1 522 1 764 1 589 1 545 2 203 2 340 1 117 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 81 176 133 163 163 187 207 159
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 757 611 584 566 610 537 928 995 407 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 150 124 150 223 222 354 391 174 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 094 5 824 5 200 4 791 4 701 4 199 5 736 5 792 4 149 3 445
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 4 4 6 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 031 1 941 1 731 1 579 1 175 1 046 956 820 1 031 1 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 287 227 264 298 243 231 241 225 197 189
Rörelseresultat, EBITDA 395 425 392 -50 -17 -333 -413 -323 222 -45
Nettoomsättningförändring 4,64% 12,17% 9,61% 0,79% 12,33% -27,06% -0,05% 39,23% 19,69% -%
Du Pont-modellen 18,46% 22,36% 25,76% -3,12% -1,38% -21,88% -21,11% -15,98% 16,65% -7,65%
Vinstmarginal 6,48% 7,30% 7,55% -1,16% -0,47% -8,08% -8,11% -6,52% 4,51% -1,83%
Bruttovinstmarginal 34,62% 32,76% 36,34% 30,42% 33,85% 35,99% 35,84% 37,27% 39,11% 30,55%
Rörelsekapital/omsättning 12,14% 4,62% 1,95% -1,75% 10,28% 18,88% 14,47% 14,43% 10,92% 6,27%
Soliditet 4,67% -28,30% -61,04% -72,51% -71,93% -66,34% -28,87% -4,79% 29,19% 21,99%
Kassalikviditet 14,29% 13,85% 11,82% 8,18% 13,16% 35,92% 20,84% 13,94% 22,78% 17,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...