Visa allt om Sydtrack i Karlskrona AB
Visa allt om Sydtrack i Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 906 1 803 1 744 1 587 1 903 1 866 1 990 1 880 1 988 1 709
Övrig omsättning - - - - 31 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 288 264 102 138 254 430 283 62 325 208
Resultat efter finansnetto 289 266 103 144 264 437 284 66 338 208
Årets resultat 171 207 148 100 146 300 208 64 197 156
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 12 17 23 0 42 84 125
Omsättningstillgångar 1 189 1 247 1 096 1 188 1 236 1 179 1 005 781 936 730
Tillgångar 1 189 1 247 1 101 1 200 1 253 1 202 1 005 822 1 019 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 733 862 755 762 805 789 688 531 587 579
Obeskattade reserver 277 207 207 295 288 223 194 194 218 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 179 178 140 143 161 190 122 98 214 121
Skulder och eget kapital 1 189 1 247 1 101 1 200 1 253 1 202 1 005 822 1 019 856
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 387 360 350 331 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 444 440 426 419 396 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 237 217 212 193 190 179 173 166 153
Utdelning till aktieägare 400 300 100 155 143 130 200 50 120 190
Omsättning 1 906 1 803 1 744 1 587 1 934 1 871 1 990 1 880 1 988 1 709
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 906 1 803 1 744 1 587 1 903 1 866 1 990 1 880 1 988 1 709
Personalkostnader per anställd (tkr) 677 676 643 631 589 577 539 528 497 467
Rörelseresultat, EBITDA 288 270 108 144 260 436 325 104 367 250
Nettoomsättningförändring 5,71% 3,38% 9,89% -16,61% 1,98% -6,23% 5,85% -5,43% 16,33% -%
Du Pont-modellen 24,31% 21,33% 9,36% 12,00% 21,15% 36,44% 28,26% 8,03% 33,17% 24,30%
Vinstmarginal 15,16% 14,75% 5,91% 9,07% 13,93% 23,47% 14,27% 3,51% 17,00% 12,17%
Bruttovinstmarginal 67,05% 69,16% 61,41% 66,48% 61,53% 72,45% 65,13% 53,67% 62,42% 60,50%
Rörelsekapital/omsättning 52,99% 59,29% 54,82% 65,85% 56,49% 53,00% 44,37% 36,33% 36,32% 35,63%
Soliditet 79,82% 82,07% 83,24% 81,62% 81,19% 79,31% 82,68% 81,59% 73,01% 80,68%
Kassalikviditet 625,14% 657,30% 714,29% 768,53% 704,35% 563,68% 726,23% 685,71% 381,31% 533,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...