Visa allt om Sydtrack i Karlskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 803 1 744 1 587 1 903 1 866 1 990 1 880 1 988 1 709 1 642
Övrig omsättning - - - 31 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 102 138 254 430 283 62 325 208 71
Resultat efter finansnetto 266 103 144 264 437 284 66 338 208 76
Årets resultat 207 148 100 146 300 208 64 197 156 77
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 12 17 23 0 42 84 125 167
Omsättningstillgångar 1 247 1 096 1 188 1 236 1 179 1 005 781 936 730 541
Tillgångar 1 247 1 101 1 200 1 253 1 202 1 005 822 1 019 856 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 862 755 762 805 789 688 531 587 579 424
Obeskattade reserver 207 207 295 288 223 194 194 218 155 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 178 140 143 161 190 122 98 214 121 119
Skulder och eget kapital 1 247 1 101 1 200 1 253 1 202 1 005 822 1 019 856 708
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 387 360 350 331 314 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 440 426 419 396 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 237 217 212 193 190 179 173 166 153 145
Utdelning till aktieägare 300 100 155 143 130 200 50 120 190 0
Omsättning 1 803 1 744 1 587 1 934 1 871 1 990 1 880 1 988 1 709 1 642
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 803 1 744 1 587 1 903 1 866 1 990 1 880 1 988 1 709 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 676 643 631 589 577 539 528 497 467 450
Rörelseresultat, EBITDA 270 108 144 260 436 325 104 367 250 113
Nettoomsättningförändring 3,38% 9,89% -16,61% 1,98% -6,23% 5,85% -5,43% 16,33% 4,08% -%
Du Pont-modellen 21,33% 9,36% 12,00% 21,15% 36,44% 28,26% 8,03% 33,17% 24,30% 10,73%
Vinstmarginal 14,75% 5,91% 9,07% 13,93% 23,47% 14,27% 3,51% 17,00% 12,17% 4,63%
Bruttovinstmarginal 69,16% 61,41% 66,48% 61,53% 72,45% 65,13% 53,67% 62,42% 60,50% 61,08%
Rörelsekapital/omsättning 59,29% 54,82% 65,85% 56,49% 53,00% 44,37% 36,33% 36,32% 35,63% 25,70%
Soliditet 82,07% 83,24% 81,62% 81,19% 79,31% 82,68% 81,59% 73,01% 80,68% 76,67%
Kassalikviditet 657,30% 714,29% 768,53% 704,35% 563,68% 726,23% 685,71% 381,31% 533,06% 390,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...