Visa allt om LX Price AB
Visa allt om LX Price AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 192 2 486 2 627 2 830 3 099 1 564 1 590 1 937 2 289 2 454
Övrig omsättning 32 76 130 136 148 85 96 13 179 279
Rörelseresultat (EBIT) -112 -89 -78 -101 -373 -220 -105 -60 25 105
Resultat efter finansnetto -170 -146 -136 -162 -481 1 889 -110 -67 21 103
Årets resultat -170 -146 -136 -162 -421 1 884 -66 7 57 57
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 349 2 499 2 612 2 798 2 993 742 104 123 72 295
Omsättningstillgångar 807 778 857 881 1 102 3 280 710 733 934 796
Tillgångar 3 155 3 278 3 468 3 680 4 095 4 022 813 856 1 006 1 091
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 282 452 599 734 896 2 158 274 340 433 376
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 60 55 99 177 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 225 2 219 2 189 2 301 2 479 1 410 79 0 0 0
Kortfristiga skulder 647 607 680 644 719 394 406 417 396 477
Skulder och eget kapital 3 155 3 278 3 468 3 680 4 095 4 022 813 856 1 006 1 091
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 240 162 150 178 244
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 517 584 565 622 753 118 99 13 181 180
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 249 239 263 314 144 111 72 158 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 130 0 0 100 0
Omsättning 2 224 2 562 2 757 2 966 3 247 1 649 1 686 1 950 2 468 2 733
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 731 829 876 943 1 033 782 795 1 937 1 145 818
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 278 268 295 357 252 190 240 241 175
Rörelseresultat, EBITDA 39 65 82 66 -231 -198 -86 -41 37 186
Nettoomsättningförändring -11,83% -5,37% -7,17% -8,68% 98,15% -1,64% -17,91% -15,38% -6,72% -%
Du Pont-modellen -3,55% -2,72% -2,19% -2,61% -8,79% 47,24% -12,92% -7,01% 2,49% 9,62%
Vinstmarginal -5,11% -3,58% -2,89% -3,39% -11,62% 121,48% -6,60% -3,10% 1,09% 4,28%
Bruttovinstmarginal 51,19% 50,72% 49,37% 52,47% 43,79% 42,14% 38,68% 37,38% 40,28% 41,97%
Rörelsekapital/omsättning 7,30% 6,88% 6,74% 8,37% 12,36% 184,53% 19,12% 16,31% 23,50% 13,00%
Soliditet 8,94% 13,79% 17,27% 19,95% 21,88% 54,75% 38,69% 48,05% 55,71% 50,17%
Kassalikviditet 49,46% 46,13% 53,68% 64,44% 96,80% 766,75% 67,49% 74,34% 136,62% 75,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...