Visa allt om Nallens Trä AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning - 3 321 9 394 4 859 3 154 4 589 6 639 4 519 6 039 6 239
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 29 159 -151 63 76 31 -576 538 -16
Resultat efter finansnetto - 2 115 -183 27 54 1 -575 533 -37
Årets resultat - 2 115 -183 6 54 -4 -443 289 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 70 43 105 131 267 388 197 116 180
Omsättningstillgångar - 1 645 1 646 831 1 086 1 134 1 737 658 3 566 2 321
Tillgångar - 1 715 1 689 936 1 217 1 401 2 124 855 3 683 2 501
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 236 234 119 302 296 242 246 489 200
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 132 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 518 33 250 437 378 909 301 637 1 057
Kortfristiga skulder - 962 1 422 566 478 726 973 308 2 424 1 244
Skulder och eget kapital - 1 715 1 689 936 1 217 1 401 2 124 855 3 683 2 501
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 250 165 93 230 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 460 557 687 576 340 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - - - 222 231 246 265 90 113
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning - 3 321 9 394 4 859 3 154 4 589 6 639 4 519 6 039 6 239
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 577 2 295 3 320 2 260 3 020 3 120
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 473 485 523 588 234 256
Rörelseresultat, EBITDA - 56 221 -72 116 197 166 -484 613 57
Nettoomsättningförändring -% -64,65% 93,33% 54,06% -31,27% -30,88% 46,91% -25,17% -3,21% -%
Du Pont-modellen -% 2,74% 9,41% -15,81% 5,34% 6,00% 2,02% -66,32% 14,82% -0,48%
Vinstmarginal -% 1,42% 1,69% -3,05% 2,06% 1,83% 0,65% -12,55% 9,04% -0,19%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,14% 40,96% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 20,57% 2,38% 5,45% 19,28% 8,89% 11,51% 7,75% 18,91% 17,26%
Soliditet -% 13,76% 13,85% 12,71% 24,82% 21,13% 11,39% 28,77% 15,86% 8,00%
Kassalikviditet -% 171,00% 115,75% 118,90% 164,44% 145,87% 167,21% 213,64% 147,11% 173,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...