Visa allt om Nallens Trä AB
Visa allt om Nallens Trä AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 372 - 3 321 9 394 4 859 3 154 4 589 6 639 4 519 6 039
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 72 - 29 159 -151 63 76 31 -576 538
Resultat efter finansnetto 21 - 2 115 -183 27 54 1 -575 533
Årets resultat 21 - 2 115 -183 6 54 -4 -443 289
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 * 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 - 70 43 105 131 267 388 197 116
Omsättningstillgångar 1 662 - 1 645 1 646 831 1 086 1 134 1 737 658 3 566
Tillgångar 1 706 - 1 715 1 689 936 1 217 1 401 2 124 855 3 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 - 236 234 119 302 296 242 246 489
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 0 0 132
Avsättningar (tkr) 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 365 - 518 33 250 437 378 909 301 637
Kortfristiga skulder 1 081 - 962 1 422 566 478 726 973 308 2 424
Skulder och eget kapital 1 706 - 1 715 1 689 936 1 217 1 401 2 124 855 3 683
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 250 165 93 230 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - - - - - 460 557 687 576 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - - - - - 222 231 246 265 90
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 372 - 3 321 9 394 4 859 3 154 4 589 6 639 4 519 6 039
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 577 2 295 3 320 2 260 3 020
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 473 485 523 588 234
Rörelseresultat, EBITDA 101 - 56 221 -72 116 197 166 -484 613
Nettoomsättningförändring -% -% -64,65% 93,33% 54,06% -31,27% -30,88% 46,91% -25,17% -%
Du Pont-modellen 4,22% -% 2,74% 9,41% -15,81% 5,34% 6,00% 2,02% -66,32% 14,82%
Vinstmarginal 1,65% -% 1,42% 1,69% -3,05% 2,06% 1,83% 0,65% -12,55% 9,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,14% 40,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,29% -% 20,57% 2,38% 5,45% 19,28% 8,89% 11,51% 7,75% 18,91%
Soliditet 15,24% -% 13,76% 13,85% 12,71% 24,82% 21,13% 11,39% 28,77% 15,86%
Kassalikviditet 153,75% -% 171,00% 115,75% 118,90% 164,44% 145,87% 167,21% 213,64% 147,11%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-06: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...