Visa allt om Second Lottala AB
Visa allt om Second Lottala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 22 84 8 10 8 0 0 0 0 35
Övrig omsättning - - 5 - - - - 100 - -
Rörelseresultat (EBIT) -309 -346 -555 -282 -370 -73 -172 49 -111 -228
Resultat efter finansnetto 820 408 -610 -333 -320 -50 4 320 2 312 4 610 3 246
Årets resultat 820 408 -610 -333 -320 -50 4 320 2 312 4 610 4 633
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 805 161 159 126 16 16 16 17 4 018 28
Omsättningstillgångar 767 4 433 4 108 4 704 5 073 7 392 7 106 2 644 1 047 5 793
Tillgångar 5 573 4 594 4 266 4 830 5 088 7 407 7 121 2 661 5 066 5 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 180 2 359 1 952 2 562 3 095 6 915 6 965 2 645 4 933 5 323
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 430 430 430 430 430 430 100 0 113 100
Kortfristiga skulder 1 963 1 804 1 885 1 838 1 563 62 56 17 20 398
Skulder och eget kapital 5 573 4 594 4 266 4 830 5 088 7 407 7 121 2 661 5 066 5 820
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 23 0 1 0 0 0 64
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 23 24 0 22 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 31 24 23 26 5 0 0 0 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 3 500 0 0 4 600 5 000
Omsättning 22 84 13 10 8 0 0 100 0 35
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 35
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 81
Rörelseresultat, EBITDA -309 -346 -555 -282 -370 -73 -171 50 -102 -215
Nettoomsättningförändring -73,81% 950,00% -20,00% 25,00% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 16,36% 8,86% -11,95% -4,87% -5,86% -% -% -% -% 55,93%
Vinstmarginal 4 145,45% 484,52% -6 375,00% -2 350,00% -3 725,00% -% -% -% -% 9 300,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 30,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5 436,36% 3 129,76% 27 787,50% 28 660,00% 43 875,00% -% -% -% -% 15 414,29%
Soliditet 57,06% 51,35% 45,76% 53,04% 60,83% 93,36% 97,81% 99,40% 97,37% 91,46%
Kassalikviditet 39,07% 245,73% 217,93% 255,93% 324,57% 11 922,58% 12 689,29% 15 552,94% 5 235,00% 1 455,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...