Visa allt om Skanshus i Anderstorp Aktiebolag
Visa allt om Skanshus i Anderstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 993 966 959 931 932 918 915 911 886 874
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 462 371 383 431 364 388 353 73 336 405
Resultat efter finansnetto 419 313 314 346 256 296 285 -95 162 243
Årets resultat 289 182 211 2 141 162 157 8 97 137
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 393 5 534 5 673 5 815 5 956 6 098 6 240 6 381 6 523 6 665
Omsättningstillgångar 415 259 259 427 500 335 190 74 374 267
Tillgångar 5 809 5 793 5 932 6 242 6 457 6 433 6 430 6 456 6 897 6 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 815 1 524 1 342 1 131 1 129 988 826 669 662 564
Obeskattade reserver 429 383 302 259 324 260 185 113 220 196
Avsättningar (tkr) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 600 1 760 1 920 2 080 2 240 2 400 2 580 2 820 3 060 3 280
Kortfristiga skulder 1 965 2 126 2 368 2 772 2 764 2 786 2 839 2 853 2 956 2 892
Skulder och eget kapital 5 809 5 793 5 932 6 242 6 457 6 433 6 430 6 456 6 897 6 932
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 993 966 959 931 932 918 915 911 886 874
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 462 371 383 431 364 388 495 215 478 546
Nettoomsättningförändring 2,80% 0,73% 3,01% -0,11% 1,53% 0,33% 0,44% 2,82% 1,37% -%
Du Pont-modellen 7,95% 6,40% 6,46% 6,90% 5,64% 6,03% 5,49% 1,13% 4,87% 5,84%
Vinstmarginal 46,53% 38,41% 39,94% 46,29% 39,06% 42,27% 38,58% 8,01% 37,92% 46,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -156,09% -193,27% -219,92% -251,88% -242,92% -266,99% -289,51% -305,05% -291,42% -300,34%
Soliditet 37,00% 31,46% 26,59% 21,18% 21,18% 18,34% 14,97% 11,62% 11,90% 10,17%
Kassalikviditet 21,12% 12,18% 10,94% 15,40% 18,09% 12,02% 6,69% 2,59% 12,65% 9,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...