Visa allt om K.E.N. Forest Aktiebolag
Visa allt om K.E.N. Forest Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 44 0 497 361 180 369 367 788 1 716 1 764
Övrig omsättning 1 7 - - 36 363 43 47 43 40
Rörelseresultat (EBIT) 6 -93 172 155 163 418 -293 -535 -197 69
Resultat efter finansnetto -19 -113 148 131 143 376 -337 -609 -237 31
Årets resultat -19 -113 148 131 143 376 -337 -609 -237 44
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 24 128 647 983 696 831
Omsättningstillgångar 8 11 98 19 1 295 130 187 136 497
Tillgångar 8 11 98 28 24 423 777 1 170 832 1 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -207 -189 -76 -224 -355 -498 -874 -537 73 310
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 210 196 50 210 368 658 1 272 825 528 453
Kortfristiga skulder 5 3 123 42 12 263 378 883 232 565
Skulder och eget kapital 8 11 98 28 24 423 777 1 170 832 1 328
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 61 0 22
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 22 0 0 0 0 143 48 24
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 1 51 17 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 45 7 497 361 216 732 410 835 1 759 1 804
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 497 - - - - 788 1 716 1 764
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 23 - - - - 282 120 67
Rörelseresultat, EBITDA 6 -93 181 169 178 440 26 -272 4 227
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 37,67% 100,56% -51,22% 0,54% -53,43% -54,08% -2,72% -%
Du Pont-modellen 75,00% -% 175,51% 553,57% 679,17% 98,82% -37,58% -45,64% -23,68% 5,20%
Vinstmarginal 13,64% -% 34,61% 42,94% 90,56% 113,28% -79,56% -67,77% -11,48% 3,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,82% -% -5,03% -6,37% -6,11% 8,67% -67,57% -88,32% -5,59% -3,85%
Soliditet -2 587,50% -1 718,18% -77,55% -800,00% -1 479,17% -117,73% -112,48% -45,90% 8,77% 23,34%
Kassalikviditet 160,00% 366,67% 79,67% 45,24% 8,33% 112,17% 34,39% 21,18% 58,62% 87,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...