Visa allt om Real Media Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Real Media Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 477 7 744 9 251 8 039 10 265 8 667 11 266 10 666 9 209 6 414
Övrig omsättning - 2 371 - - - - - - - 53
Rörelseresultat (EBIT) -367 5 996 1 146 -44 -264 -41 -2 894 -1 840 1 653 -340
Resultat efter finansnetto -472 6 201 1 334 32 -309 -50 -2 893 -1 629 1 726 -332
Årets resultat 0 3 114 1 334 32 -309 -50 -2 893 -1 629 1 726 -332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 5 14 17 37 137 74 183
Omsättningstillgångar 7 885 9 940 6 976 9 419 8 594 7 714 2 919 9 685 6 516 4 434
Tillgångar 7 885 9 940 6 976 9 424 8 608 7 732 2 955 9 822 6 590 4 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 242 4 242 1 128 794 -239 70 -1 405 1 488 3 117 1 391
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 643 5 698 5 849 8 630 8 846 7 661 4 360 8 334 3 473 3 226
Skulder och eget kapital 7 885 9 940 6 976 9 424 8 608 7 732 2 955 9 822 6 590 4 617
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 1 152 1 096 758 637
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 389 479 470 1 103 1 029 546 754 353 308
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 186 250 191 537 482 1 485 1 006 540 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 477 10 115 9 251 8 039 10 265 8 667 11 266 10 666 9 209 6 467
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 1 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 7 744 9 251 8 039 5 133 8 667 3 755 3 555 4 605 3 207
Personalkostnader per anställd (tkr) - 750 732 761 898 1 332 1 122 960 849 788
Rörelseresultat, EBITDA -367 5 996 1 151 -36 -245 -11 -2 855 -1 806 1 821 -179
Nettoomsättningförändring -93,84% -16,29% 15,08% -21,69% 18,44% -23,07% 5,63% 15,82% 43,58% -%
Du Pont-modellen -4,65% 62,75% 19,58% 1,10% -2,89% -0,48% -97,83% -16,60% 26,21% -7,19%
Vinstmarginal -76,94% 80,54% 14,77% 1,29% -2,43% -0,43% -25,66% -15,28% 18,75% -5,18%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,44% 47,18% 58,12% 58,06% 48,66%
Rörelsekapital/omsättning 889,31% 54,78% 12,18% 9,81% -2,45% 0,61% -12,79% 12,67% 33,04% 18,83%
Soliditet 53,80% 42,68% 16,17% 8,43% -2,78% 0,91% -47,55% 15,15% 47,30% 30,13%
Kassalikviditet 216,44% 174,45% 119,27% 109,14% 97,15% 100,69% 66,95% 116,21% 187,62% 137,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...