Visa allt om Family Svenska AB
Visa allt om Family Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 326 350 265 124 61 23 0 0 456 226
Övrig omsättning - - - - - - - - 204 9
Rörelseresultat (EBIT) 63 58 -20 43 42 10 -16 -39 157 48
Resultat efter finansnetto 66 61 -19 44 42 10 -17 -33 154 43
Årets resultat 52 49 -19 31 41 10 -17 -33 111 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 40 0 0 0 0 405 440
Omsättningstillgångar 327 265 324 215 164 111 97 105 92 132
Tillgångar 327 265 324 255 - 111 97 105 497 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 206 154 134 153 122 81 71 89 222 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 9 335
Kortfristiga skulder 121 111 189 102 42 30 26 17 267 126
Skulder och eget kapital 327 265 324 255 - 111 97 105 497 572
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 140 152 30 0 0 0 0 235 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 38 44 48 9 0 0 0 0 69 23
Utdelning till aktieägare 0 0 30 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 326 350 265 124 61 23 0 0 660 235
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 326 350 265 124 - - - - 456 226
Personalkostnader per anställd (tkr) 159 184 200 39 - - - - 304 110
Rörelseresultat, EBITDA 63 58 -20 53 42 10 -16 -39 160 48
Nettoomsättningförändring -6,86% 32,08% 113,71% 103,28% 165,22% -% -% -100,00% 101,77% -%
Du Pont-modellen 20,18% 22,64% -5,56% 17,25% -% 9,01% -% -% 35,61% 8,74%
Vinstmarginal 20,25% 17,14% -6,79% 35,48% 68,85% 43,48% -% -% 38,82% 22,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 99,12% 93,36%
Rörelsekapital/omsättning 63,19% 44,00% 50,94% 91,13% 200,00% 352,17% -% -% -38,38% 2,65%
Soliditet 63,00% 58,11% 41,36% 60,00% -% 72,97% 73,20% 84,76% 44,67% 19,23%
Kassalikviditet 270,25% 238,74% 171,43% 210,78% 390,48% 370,00% 373,08% 617,65% 34,46% 104,76%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...