Visa allt om Johan Mörk Bil och Lack i Enköping AB
Visa allt om Johan Mörk Bil och Lack i Enköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 410 9 019 12 441 9 347 9 468 9 253 7 182 2 707 0 0
Övrig omsättning - - - 11 - 1 10 23 - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 -427 65 159 87 92 43 119 -4 -8
Resultat efter finansnetto -75 -452 25 132 56 74 40 119 -4 -8
Årets resultat -75 -341 11 68 10 28 21 62 -4 -8
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 288 667 554 486 615 407 250 100 100
Omsättningstillgångar 1 872 1 777 1 831 1 552 1 250 1 148 992 655 3 7
Tillgångar 2 187 2 065 2 498 2 107 1 736 1 764 1 399 905 103 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 138 279 267 199 189 161 140 78 82
Obeskattade reserver 0 0 111 111 76 56 31 31 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 669 225 767 315 287 401 210 27 0 0
Kortfristiga skulder 1 455 1 701 1 341 1 413 1 174 1 118 996 708 25 25
Skulder och eget kapital 2 187 2 065 2 498 2 107 1 736 1 764 1 399 905 103 107
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 408 353 348 327 150 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 1 615 1 593 2 481 2 011 1 872 1 955 1 483 432 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 719 605 615 645 572 608 560 177 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 410 9 019 12 441 9 358 9 468 9 254 7 192 2 730 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 8 10 10 10 8 9 8 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 301 902 1 244 935 1 184 1 028 898 677 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 340 223 226 237 279 292 272 130 - -
Rörelseresultat, EBITDA 92 -349 176 229 223 237 86 154 -4 -8
Nettoomsättningförändring 15,42% -27,51% 33,10% -1,28% 2,32% 28,84% 165,31% -% -% -%
Du Pont-modellen 0,78% -19,85% 2,64% 7,64% 5,13% 5,84% 3,15% 13,15% -% -%
Vinstmarginal 0,16% -4,55% 0,53% 1,72% 0,94% 1,11% 0,61% 4,40% -% -%
Bruttovinstmarginal 39,89% 38,63% 35,67% 48,88% 47,36% 46,09% 47,41% 46,07% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 4,01% 0,84% 3,94% 1,49% 0,80% 0,32% -0,06% -1,96% -% -%
Soliditet 2,88% 6,68% 14,63% 16,55% 14,69% 13,05% 13,14% 17,94% 75,73% 76,64%
Kassalikviditet 65,36% 40,80% 73,23% 49,12% 67,97% 99,64% 96,18% 87,71% 12,00% 28,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...