Visa allt om Alvesta Kraft & Belysning Aktiebolag
Visa allt om Alvesta Kraft & Belysning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 0 126 162 725 470 493 624 1 373 589 607
Övrig omsättning - - - 29 - 1 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -37 -43 87 -18 23 -16 24 -39 66
Resultat efter finansnetto -18 -3 -46 84 -16 24 -19 13 -51 57
Årets resultat -18 -3 -46 70 -9 21 -20 10 -27 31
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 44 63 14 21 24 41
Omsättningstillgångar 244 257 365 460 352 317 576 599 478 541
Tillgångar 244 257 365 460 397 380 590 620 502 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 228 246 249 294 225 234 213 297 287 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 3 3 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 11 116 165 172 140 374 319 215 245
Skulder och eget kapital 244 257 365 460 397 380 590 620 502 582
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 76 92 92 87 154 117
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 0 0 0 25 29 28 25 57 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0
Omsättning 0 126 162 754 470 494 624 1 373 589 607
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 126 162 725 470 493 624 1 373 589 607
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 1 6 108 121 122 121 238 200
Rörelseresultat, EBITDA -13 -7 -43 90 0 43 -10 30 -15 105
Nettoomsättningförändring -100,00% -22,22% -77,66% 54,26% -4,67% -20,99% -54,55% 133,11% -2,97% -%
Du Pont-modellen -% -0,78% -11,78% 18,91% -3,53% 7,89% -1,36% 3,87% -7,77% 11,51%
Vinstmarginal -% -1,59% -26,54% 12,00% -2,98% 6,09% -1,28% 1,75% -6,62% 11,04%
Bruttovinstmarginal -% 54,76% 56,17% 32,83% 44,47% 64,91% 40,22% 25,42% 67,57% 84,18%
Rörelsekapital/omsättning -% 195,24% 153,70% 40,69% 38,30% 35,90% 32,37% 20,39% 44,65% 48,76%
Soliditet 93,44% 95,72% 68,22% 63,91% 56,68% 62,91% 36,47% 48,25% 57,17% 56,97%
Kassalikviditet 1 493,75% 2 290,91% 310,34% 275,76% 186,63% 219,29% 151,60% 187,77% 219,53% 220,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...