Visa allt om Dexcron AB
Visa allt om Dexcron AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Nettoomsättning 198 562 255 460 69 364 144 184 82 81
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -181 167 85 158 -159 -27 -207 -579 -702 -980
Resultat efter finansnetto -181 167 85 159 -159 -28 -209 264 -660 -1 026
Årets resultat -181 167 85 159 -159 -28 -209 264 -660 -1 026
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 * 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 52 106 217 275
Omsättningstillgångar 125 413 254 1 001 833 25 132 385 229 921
Tillgångar 125 413 254 1 001 833 25 184 491 - 1 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 278 110 -45 -157 2 83 402 138 248
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 825 825 14 53 25 66 108
Kortfristiga skulder 61 135 144 220 165 8 48 65 292 840
Skulder och eget kapital 125 413 254 1 001 833 25 184 491 - 1 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 120 - 0 0 0 6 93 122 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 104 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 33 38 - 0 0 0 17 153 152 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 0 210 0 0
Omsättning 198 562 255 460 69 364 144 184 82 81
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 198 562 255 460 69 364 144 184 82 81
Personalkostnader per anställd (tkr) 137 163 - - - 7 22 247 277 345
Rörelseresultat, EBITDA -181 167 85 158 -159 25 -153 -523 -644 -924
Nettoomsättningförändring -64,77% 120,39% -44,57% 566,67% -81,04% 152,78% -21,74% 124,39% 1,23% -%
Du Pont-modellen -144,80% 40,44% 33,46% 15,78% -19,09% -108,00% -112,50% 55,40% -% -78,76%
Vinstmarginal -91,41% 29,72% 33,33% 34,35% -230,43% -7,42% -143,75% 147,83% -708,54% -1 162,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,32% 49,47% 43,14% 169,78% 968,12% 4,67% 58,33% 173,91% -76,83% 100,00%
Soliditet 52,00% 67,31% 43,31% -4,50% -18,85% 8,00% 45,11% 81,87% -% 20,74%
Kassalikviditet 204,92% 305,93% 176,39% 455,00% 504,85% 312,50% 275,00% 592,31% 78,42% 109,64%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...