Visa allt om Club Onyx Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 0 -5 -5 -16 -5 -19 -27 218
Resultat efter finansnetto -6 -6 0 -5 -1 949 -1 566 18 -123 -125 144
Årets resultat -6 -6 0 -6 -1 861 -1 540 18 -109 -105 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 651 1 651 1 651 1 751 1 551 1 551 1 551 1 651 1 653 1 593
Omsättningstillgångar 1 528 2 034 2 140 2 844 2 854 1 657 966 191 133 11
Tillgångar 3 179 3 685 3 791 4 595 4 405 3 208 2 517 1 842 1 786 1 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 337 1 344 1 350 1 349 1 355 1 894 1 280 512 621 726
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 117 147 147 147 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 47 47 47 47 47 47 147 147 12
Kortfristiga skulder 1 795 2 294 2 394 3 199 3 003 1 150 1 044 1 036 872 699
Skulder och eget kapital 3 179 3 685 3 791 4 595 4 405 3 208 2 517 1 842 1 786 1 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 0 -5 -5 -16 -5 -17 -24 241
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 13,59%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 72,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -229,33%
Soliditet 42,06% 36,47% 35,61% 29,36% 30,76% 61,73% 55,06% 33,54% 40,70% 52,76%
Kassalikviditet 85,13% 88,67% 89,39% 88,90% 95,04% 144,09% 92,53% 18,44% 15,25% 1,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...