Visa allt om Club Onyx Aktiebolag
Visa allt om Club Onyx Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -6 0 -5 -5 -16 -5 -19 -27 218
Resultat efter finansnetto -6 -6 0 -5 -1 949 -1 566 18 -123 -125 144
Årets resultat -6 -6 0 -6 -1 861 -1 540 18 -109 -105 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 651 1 651 1 651 1 751 1 551 1 551 1 551 1 651 1 653 1 593
Omsättningstillgångar 1 528 2 034 2 140 2 844 2 854 1 657 966 191 133 11
Tillgångar 3 179 3 685 3 791 4 595 4 405 3 208 2 517 1 842 1 786 1 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 337 1 344 1 350 1 349 1 355 1 894 1 280 512 621 726
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 117 147 147 147 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 47 47 47 47 47 47 147 147 12
Kortfristiga skulder 1 795 2 294 2 394 3 199 3 003 1 150 1 044 1 036 872 699
Skulder och eget kapital 3 179 3 685 3 791 4 595 4 405 3 208 2 517 1 842 1 786 1 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-08 2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 4 300
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -6 0 -5 -5 -16 -5 -17 -24 241
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 13,59%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 72,67%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -229,33%
Soliditet 42,06% 36,47% 35,61% 29,36% 30,76% 61,73% 55,06% 33,54% 40,70% 52,76%
Kassalikviditet 85,13% 88,67% 89,39% 88,90% 95,04% 144,09% 92,53% 18,44% 15,25% 1,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...