Visa allt om Micael Anderssons Truckservice Aktiebolag
Visa allt om Micael Anderssons Truckservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 615 1 762 1 933 2 031 1 661 1 687 1 619 2 346 2 901 2 726
Övrig omsättning - - - - - - 20 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 145 74 155 41 4 174 -4 656 265
Resultat efter finansnetto 131 145 74 156 43 5 176 5 660 265
Årets resultat 79 112 57 115 32 3 130 -7 476 201
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 2 4 6 8 3 42 110 123 159
Omsättningstillgångar 390 603 448 445 499 545 608 621 834 591
Tillgångar 448 605 452 451 507 549 650 731 957 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 269 196 264 274 367 489 479 626 390
Obeskattade reserver 30 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 0 0 0 0 0 3 5 0 0
Kortfristiga skulder 158 336 256 187 232 181 157 246 331 333
Skulder och eget kapital 448 605 452 451 507 549 650 731 957 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 309 353 343 387 346 352 663 605 655
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 414 10 219 200 82 79 67 56 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 190 160 230 196 198 185 134 293 237 244
Utdelning till aktieägare 100 0 0 125 125 125 125 120 140 240
Omsättning 1 615 1 762 1 933 2 031 1 661 1 687 1 639 2 350 2 901 2 726
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 615 1 762 1 933 2 031 1 661 1 687 1 619 1 173 1 451 1 363
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 478 764 738 673 610 555 480 424 451
Rörelseresultat, EBITDA 145 147 76 157 46 42 212 9 682 336
Nettoomsättningförändring -8,34% -8,85% -4,83% 22,28% -1,54% 4,20% -30,99% -19,13% 6,42% -%
Du Pont-modellen 29,24% 23,97% 16,37% 34,59% 8,48% 0,91% 27,23% 0,55% 69,17% 35,33%
Vinstmarginal 8,11% 8,23% 3,83% 7,68% 2,59% 0,30% 10,93% 0,17% 22,82% 9,72%
Bruttovinstmarginal 65,14% 55,90% 63,42% 64,75% 67,43% 61,47% 72,82% 62,36% 62,05% 56,71%
Rörelsekapital/omsättning 14,37% 15,15% 9,93% 12,70% 16,07% 21,58% 27,86% 15,98% 17,34% 9,46%
Soliditet 60,58% 44,46% 43,36% 58,54% 54,04% 66,85% 75,23% 65,53% 65,41% 54,59%
Kassalikviditet 246,84% 179,46% 175,00% 237,97% 215,09% 301,10% 387,26% 252,44% 251,96% 177,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...