Visa allt om eunit AB
Visa allt om eunit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 517 1 682 1 782 2 554 2 698 2 676 2 925 2 804 2 549 2 576
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 -29 -47 334 346 293 567 378 467 434
Resultat efter finansnetto 61 -28 -39 346 364 281 670 252 470 449
Årets resultat 192 57 45 149 242 264 440 58 227 286
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 9 25 752 547 572 461
Omsättningstillgångar 844 980 1 158 1 575 1 620 1 723 1 181 1 074 1 038 1 124
Tillgångar 844 980 1 158 1 575 1 629 1 748 1 933 1 621 1 611 1 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 330 188 331 509 802 865 809 701 870 923
Obeskattade reserver 110 305 420 550 440 440 550 475 380 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 403 487 407 516 388 444 573 444 360 412
Skulder och eget kapital 844 980 1 158 1 575 1 629 1 748 1 933 1 621 1 611 1 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 770 784 888 778 875
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 460 604 653 853 767 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 167 214 255 392 516 515 514 560 503 509
Utdelning till aktieägare 192 50 200 223 441 304 209 332 227 280
Omsättning 1 517 1 682 1 782 2 554 2 698 2 676 2 925 2 804 2 549 2 576
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 759 841 891 1 277 1 349 1 338 1 463 1 402 1 275 1 288
Personalkostnader per anställd (tkr) 373 478 531 690 731 729 738 798 703 731
Rörelseresultat, EBITDA 61 -29 -47 334 346 293 576 393 489 457
Nettoomsättningförändring -9,81% -5,61% -30,23% -5,34% 0,82% -8,51% 4,32% 10,00% -1,05% -%
Du Pont-modellen 7,23% -2,86% -3,45% 21,97% 22,34% 16,93% 34,61% 24,06% 29,73% 28,33%
Vinstmarginal 4,02% -1,66% -2,24% 13,55% 13,49% 11,06% 22,87% 13,91% 18,79% 17,43%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,07% 29,31% 42,14% 41,46% 45,66% 47,80% 20,79% 22,47% 26,60% 27,64%
Soliditet 49,27% 43,46% 56,87% 58,05% 69,14% 68,04% 62,82% 64,34% 70,99% 69,59%
Kassalikviditet 209,43% 201,23% 284,52% 305,23% 417,53% 388,06% 206,11% 241,89% 288,33% 272,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...