Visa allt om Headset Specialisten HS AB
Visa allt om Headset Specialisten HS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 101 176 258 436 531 634 908 1 216 1 789
Övrig omsättning - - - - 45 2 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -76 -81 -7 18 17 -39 -93 -25 57 5
Resultat efter finansnetto -80 -85 -12 14 13 -45 -104 -39 40 -9
Årets resultat -80 -85 -12 14 13 -45 -104 -39 25 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 70 139 128 180 287 244 346 379 355
Tillgångar 2 70 139 128 180 287 244 346 379 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -94 -14 71 83 68 55 101 101 77 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 46 50 25 0 0 0 0 92 132
Kortfristiga skulder 97 38 19 20 112 232 144 246 210 171
Skulder och eget kapital 2 70 139 128 180 287 244 346 379 355
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 2 3 2 3 3 71
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 4 3 3 4 25 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 101 176 258 481 533 634 908 1 216 1 789
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 436 531 634 908 1 216 1 789
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 6 6 6 6 27 152
Rörelseresultat, EBITDA -76 -81 -7 18 17 -39 -93 -25 57 5
Nettoomsättningförändring -88,12% -42,61% -31,78% -40,83% -17,89% -16,25% -30,18% -25,33% -32,03% -%
Du Pont-modellen -3 800,00% -115,71% -5,04% 14,06% 9,44% -13,59% -38,11% -7,23% 15,04% 1,41%
Vinstmarginal -633,33% -80,20% -3,98% 6,98% 3,90% -7,34% -14,67% -2,75% 4,69% 0,28%
Bruttovinstmarginal -400,00% -30,69% 29,55% 27,52% 23,62% 26,18% 23,97% 30,95% 34,38% 29,01%
Rörelsekapital/omsättning -791,67% 31,68% 68,18% 41,86% 15,60% 10,36% 15,77% 11,01% 13,90% 10,29%
Soliditet -4 700,00% -20,00% 51,08% 64,84% 37,78% 19,16% 41,39% 29,19% 20,32% 14,65%
Kassalikviditet 2,06% 50,00% 147,37% 75,00% 38,39% 57,33% 52,78% 53,25% 76,67% 100,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...