Visa allt om Erikson Outlook Aktiebolag
Visa allt om Erikson Outlook Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 421 2 953 1 905 2 499 58 413 1 320 719 1 642 4 846
Övrig omsättning - - - - 231 110 - 64 1 484 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 270 2 036 1 558 2 126 201 -983 159 410 2 589 3 336
Resultat efter finansnetto 2 501 2 184 1 717 2 396 100 6 607 224 731 2 921 3 699
Årets resultat 156 54 717 2 396 87 6 331 103 1 179 2 692 2 785
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 805 9 377 9 197 9 206 9 142 9 351 8 380 8 550 8 881 9 439
Omsättningstillgångar 3 734 6 118 4 198 3 426 1 692 2 209 2 487 181 536 1 291
Tillgångar 14 539 15 495 13 395 12 631 10 834 11 560 10 867 8 731 9 417 10 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 563 11 571 11 680 11 237 8 984 8 897 6 038 6 274 6 327 5 579
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 510 510 1 437 2 051
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 203 1 101 1 335 114 262 565 0
Långfristiga skulder 1 398 1 372 1 467 0 587 0 3 439 0 0 1 094
Kortfristiga skulder 1 578 2 551 248 191 163 1 328 766 1 685 1 089 2 006
Skulder och eget kapital 14 539 15 495 13 395 12 631 10 834 11 560 10 867 8 731 9 417 10 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 320 4 32 222
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 573 396 0 0 0 15 19 24 18 270
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 180 125 - 105 0 1 259 182 48 71 210
Utdelning till aktieägare 163 0 162 274 143 0 0 0 0 0
Omsättning 3 421 2 953 1 905 2 499 289 523 1 320 783 3 126 4 846
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 421 2 953 1 905 2 499 - 413 1 320 719 1 642 2 423
Personalkostnader per anställd (tkr) 793 572 40 121 - 1 288 387 - - 370
Rörelseresultat, EBITDA 2 272 2 038 1 560 2 128 203 -975 181 439 2 618 3 366
Nettoomsättningförändring 15,85% 55,01% -23,77% 4 208,62% -85,96% -68,71% 83,59% -56,21% -66,12% -%
Du Pont-modellen 18,45% 14,34% 12,92% 19,12% 3,67% 58,44% 4,23% 8,89% 31,78% 35,25%
Vinstmarginal 78,43% 75,25% 90,81% 96,64% 686,21% 1 635,84% 34,85% 107,93% 182,28% 78,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,39% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,02% 120,79% 207,35% 129,45% 2 636,21% 213,32% 130,38% -209,18% -33,68% -14,75%
Soliditet 79,53% 74,68% 87,20% 88,96% 82,92% 76,96% 59,02% 76,06% 78,17% 65,76%
Kassalikviditet 236,63% 239,83% 1 692,74% 1 793,72% 1 038,04% 166,34% 324,67% 10,74% 49,22% 64,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...