Visa allt om Fridhem Sten AB
Visa allt om Fridhem Sten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 509 2 516 2 397 2 687 3 002 2 447 2 398 2 166 1 882 1 602
Övrig omsättning 102 2 - - - - - - - 32
Rörelseresultat (EBIT) -400 89 94 -145 421 38 192 52 52 52
Resultat efter finansnetto -411 86 88 -146 419 35 188 52 50 50
Årets resultat -353 36 42 50 217 38 100 16 29 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 268 65 84 602 523 364 331 12 21 22
Omsättningstillgångar 321 856 599 641 902 642 619 765 787 664
Tillgångar 589 922 683 1 242 1 425 1 006 949 777 808 686
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 351 315 873 823 606 569 473 458 428
Obeskattade reserver 0 58 28 0 223 110 136 97 78 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 457 513 340 369 378 290 245 207 273 180
Skulder och eget kapital 589 922 683 1 242 1 425 1 006 949 777 808 686
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 339 372 372 359 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 347 1 204 1 068 1 327 1 163 743 565 444 338 286
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 693 644 582 675 615 548 443 508 439 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 611 2 518 2 397 2 687 3 002 2 447 2 398 2 166 1 882 1 634
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 627 629 799 672 751 612 600 722 627 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 537 424 532 501 444 408 366 493 424 312
Rörelseresultat, EBITDA -342 108 103 -142 432 46 198 60 69 64
Nettoomsättningförändring -0,28% 4,96% -10,79% -10,49% 22,68% 2,04% 10,71% 15,09% 17,48% -%
Du Pont-modellen -67,91% 9,65% 13,76% -11,51% 29,68% 3,78% 20,34% 6,82% 6,68% 7,87%
Vinstmarginal -15,94% 3,54% 3,92% -5,32% 14,09% 1,55% 8,05% 2,45% 2,87% 3,37%
Bruttovinstmarginal 95,85% 98,21% 99,29% 99,67% 99,40% 97,51% 99,33% 98,98% 98,35% 97,82%
Rörelsekapital/omsättning -5,42% 13,63% 10,81% 10,12% 17,46% 14,38% 15,60% 25,76% 27,31% 30,21%
Soliditet -0,34% 42,98% 49,32% 70,29% 69,29% 68,30% 70,52% 69,86% 63,63% 70,58%
Kassalikviditet 70,24% 166,86% 176,18% 173,71% 238,62% 221,38% 252,65% 369,57% 288,28% 368,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...