Visa allt om FAMA Konsult AB
Visa allt om FAMA Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 741 301 1 040 199 85 70 0 0 196 546
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 93 105 553 56 -18 -7 -150 -111 -214 -16
Resultat efter finansnetto 111 152 554 73 0 0 -124 3 -107 40
Årets resultat 31 81 334 44 0 0 0 80 30 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 131 131 157 213 296 332 379 202 506 577
Omsättningstillgångar 1 138 1 235 1 524 999 872 781 697 1 043 860 1 214
Tillgångar 1 269 1 366 1 682 1 211 1 168 1 113 1 076 1 245 1 366 1 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 775 993 912 1 078 1 035 1 034 1 034 1 084 1 095 1 160
Obeskattade reserver 252 204 162 37 23 23 23 148 232 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 242 168 607 96 111 55 18 12 39 245
Skulder och eget kapital 1 269 1 366 1 682 1 211 1 168 1 113 1 076 1 245 1 366 1 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 200 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 266 5 114 0 0 0 0 0 3 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 114 19 35 12 13 27 23 24 89 94
Utdelning till aktieägare 0 250 0 500 0 0 0 50 91 95
Omsättning 741 301 1 040 199 85 70 0 0 196 546
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 741 301 1 040 199 85 70 - - 196 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 77 192 18 13 27 23 24 292 340
Rörelseresultat, EBITDA 93 105 608 140 27 33 -93 -108 -212 -16
Nettoomsättningförändring 146,18% -71,06% 422,61% 134,12% 21,43% -% -% -100,00% -64,10% -%
Du Pont-modellen 8,75% 11,13% 33,00% 6,03% 0,00% 0,09% -% -% -7,76% 2,35%
Vinstmarginal 14,98% 50,50% 53,37% 36,68% 0,00% 1,43% -% -% -54,08% 7,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,92% 354,49% 88,17% 453,77% 895,29% 1 037,14% -% -% 418,88% 177,47%
Soliditet 76,56% 84,34% 61,73% 91,27% 90,06% 94,43% 97,67% 95,63% 92,39% 80,29%
Kassalikviditet 470,25% 735,12% 251,07% 1 040,62% 785,59% 1 420,00% 3 872,22% 8 691,67% 2 205,13% 495,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...