Visa allt om Fastighets AB Tifi
Visa allt om Fastighets AB Tifi

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 336 322 334 242 266 235 355 264 80 0
Övrig omsättning - - - 40 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 139 127 135 84 -101 53 111 48 -33 -85
Resultat efter finansnetto 121 98 95 -45 -237 -56 3 -120 -160 -164
Årets resultat 100 82 100 -45 -237 -56 3 -120 -160 -164
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 746 2 779 2 806 3 397 3 453 3 262 3 248 3 123 3 112 2 615
Omsättningstillgångar 689 494 436 402 382 483 470 492 1 491 677
Tillgångar 3 435 3 273 3 243 3 799 3 835 3 745 3 718 3 615 4 604 3 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 325 243 143 188 162 138 76 96 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 844 2 879 2 912 3 487 3 451 3 420 3 396 3 433 4 431 3 140
Kortfristiga skulder 166 70 88 169 196 163 184 107 77 56
Skulder och eget kapital 3 435 3 273 3 243 3 799 3 835 3 745 3 718 3 615 4 604 3 292
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 336 322 334 282 266 235 355 264 80 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 166 154 187 154 -31 117 175 87 11 -41
Nettoomsättningförändring 4,35% -3,59% 38,02% -9,02% 13,19% -33,80% 34,47% 230,00% -% -%
Du Pont-modellen 4,08% 3,91% 4,16% 2,53% -2,40% 1,52% 3,07% 2,05% -0,09% -%
Vinstmarginal 41,67% 39,75% 40,42% 39,67% -34,59% 24,26% 32,11% 28,03% -5,00% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 155,65% 131,68% 104,19% 96,28% 69,92% 136,17% 80,56% 145,83% 1 767,50% -%
Soliditet 12,40% 9,93% 7,49% 3,76% 4,90% 4,33% 3,71% 2,10% 2,09% 2,92%
Kassalikviditet 415,06% 705,71% 495,45% 237,87% 194,90% 296,32% 255,43% 459,81% 1 936,36% 1 208,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...