Visa allt om Nova Discovery AB
Visa allt om Nova Discovery AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Nettoomsättning 191 360 444 893 1 852 1 308 2 554 2 569 2 169 1 963
Övrig omsättning - - - - - - 47 59 - 79
Rörelseresultat (EBIT) -98 -19 49 103 136 -64 21 139 33 20
Resultat efter finansnetto 1 -41 2 1 48 -128 -61 111 7 -6
Årets resultat 1 -41 2 1 36 42 -128 69 1 0
Balansräkningar (tkr)
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 275 406 537 624 804 792 613 285 409
Omsättningstillgångar 2 563 2 450 2 144 2 760 1 919 1 062 1 298 1 061 766 776
Tillgångar 2 663 2 725 2 549 3 296 2 543 1 866 2 090 1 674 1 050 1 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 105 145 143 142 106 64 192 124 123
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 200 0 2 057 2 711 1 592 1 278 1 220 1 100 309 584
Kortfristiga skulder 358 2 620 347 441 808 482 806 382 618 478
Skulder och eget kapital 2 663 2 725 2 549 3 296 2 543 1 866 2 090 1 674 1 050 1 185
Löner & utdelning (tkr)
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 11 37 479 362 595 699 448 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 5 41 148 - - - 125 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 191 360 444 893 1 852 1 308 2 601 2 628 2 169 2 042
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 4 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 360 - 893 463 654 639 642 542 491
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 78 158 246 235 229 148 121
Rörelseresultat, EBITDA 33 112 180 290 403 26 344 402 174 136
Nettoomsättningförändring -46,94% -18,92% -50,28% -51,78% 41,59% -48,79% -0,58% 18,44% 10,49% -%
Du Pont-modellen 0,08% -0,70% 1,92% 3,12% 5,35% -3,43% 1,00% 8,30% 3,24% 1,94%
Vinstmarginal 1,05% -5,28% 11,04% 11,53% 7,34% -4,89% 0,82% 5,41% 1,57% 1,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 51,80% 96,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,29% 94,29%
Rörelsekapital/omsättning 1 154,45% -47,22% 404,73% 259,69% 59,99% 44,34% 19,26% 26,43% 6,82% 15,18%
Soliditet 3,98% 3,85% 5,69% 4,34% 5,58% 5,68% 3,06% 11,47% 11,81% 10,38%
Kassalikviditet 715,92% 93,51% 617,87% 625,85% 237,50% 220,33% 161,04% 277,75% 123,95% 162,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...