Visa allt om Lobonet AB
Visa allt om Lobonet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -31 -27 -30 -109 -67 -94 -196 -200 -92
Resultat efter finansnetto -29 -1 398 9 -102 -12 12 -200 -176 -43
Årets resultat -29 -1 398 9 -102 -12 12 -200 -176 -43
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 70 70 83 96 108
Omsättningstillgångar 598 627 680 433 423 472 475 445 668 827
Tillgångar 598 627 680 433 423 542 545 529 764 935
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 598 627 680 428 419 521 533 524 724 900
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 6 4 21 12 5 40 35
Skulder och eget kapital 598 627 680 433 423 542 545 529 764 935
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 18 18 18 18 13 35 62 161 146 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 6 6 6 6 4 11 19 52 44 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 24 24 24 24 17 46 81 213 190 76
Rörelseresultat, EBITDA -27 -31 -27 -30 -109 -67 -94 -196 -200 -92
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 98,85% 99,05% 96,13% 97,80% 99,05% 94,76% 96,26%
Kassalikviditet -% -% -% 7 216,67% 10 575,00% 2 247,62% 3 958,33% 8 900,00% 1 670,00% 2 362,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...